Forbedret med 400 mill.

NetCom går med overskudd i 1998 om rammebetingelsene ikke endrer seg vesentlig i år. Selskapet bedrer resultatet med 400 millioner kroner i 1997 sammenliknet med 1996.

NetCom omsatte for 1,714 milliarder kroner i 1997 sammenlignet med 989 millioner kroner i 1996. Underskuddet for året ble 187 millioner som er en solid forbedring fra underskuddet i 1996 på 577 millioner kroner.

Veksten i antall mobilkunder var på 47 prosent og ved utgangen av 1997 hadde selskapet 417.477 kunder - rundt en tredjedel av GSM-markedet i Norge. NetCom fremhever veksten i ringeminutter per kunde per måned på 40 minutter slik at snittkunden ringer 133 minutter månedlig. Inntekten per kunde har økt tilsvarende fra 308 kroner til 365 kroner.

Nedskrivingen av varelageret i Klar Svar-kjeden gis som årsak til at overskuddet i treje kvartal ikke ble videreført inn i årets siste kvartal.

NetCom venter å gå i pluss i 1998, men forutsetter da uendrede rammebetingelser.

Til toppen