Forbedring for Elkjøp

Elkjøp-konsernet hadde et overskudd før skatt første halvår på 16,6 millioner, mot 18,4 millioner i fjor. Årets resultat representerer likevel en solid forbedring, tatt i betraktning at Elkjøp i fjor hadde gevinst ved salg av fast eiendom på 26,3 millioner kroner.

Elkjøp-konsernet hadde et overskudd før skatt første halvår på 16,6 millioner, mot 18,4 millioner i fjor. Årets resultat representerer likevel en solid forbedring, tatt i betraktning at Elkjøp i fjor hadde gevinst ved salg av fast eiendom på 26,3 millioner kroner.

Halvåret endte på pluss 16,6 millioner kroner, en forbedring på 15,5 millioner dersom man også justerer for en tapsavsetning på Aktuell-kjeden foretatt i andre kvartal 1996.

Årsaken til forbedringen er ifølge Elkjøp først og fremst økt omsetning. Konsernet har fått fotfeste for sine satsninger i Sverige og Danmark, og hadde siste halvår en omsetning på 1.338,6 millioner mot 989,5 millioner andre halvår 1996.

Hovedtall fra Elkjøps halvårsresultat (Tall i millioner kroner)

1. halvår 97 1. halvår 96.
Driftsinntekter 1.338,6 989,5
Driftsresultat 30,4 36,7
Resultat før skatt 16,6 18,4
Til toppen