Forbedringer i Excel og Powerpoint

Her er forslagene våre lesere har kommet med til forbedringer i Excel og Powerpoint

Her er forslagene våre lesere har kommet med til forbedringer i Excel og Powerpoint

Excel

* Det jeg savner aller mest i både windows og office - særlig excel, er en applikasjon (knapp) som genererer en konsekvent DTG - datotidsgruppe - i formatet år-måned-dag-time-minutt-sekund regnet fra klokken 00, den 1. januar 1970. Etter mitt skjønn finnes ingen annen fornuftig måte for tidfestelse. Hensikten er å kunne sortere store datamengder etter en DTG som gir antall sekunder fra 19700101000000 .

Dette er bare mulig dersom hvert ankelt dokument kan gis en slik dtg-identifikasjon

Powerpoint

* Mulighet til å bestemme at en tekst skal ha store bokstaver i en Slide Master slik at bokstavene også blir store i det enkelte lysbildet.

*Ha mulighet til å skrive ut en presentasjon uten bakgrunnsbilde/-farge, men med farger for de øvrige elementene.

* Få mulighet til å sette CMYK farger.

* Som storbruker av PowerPoint irreterer det meg grenseløst at du ikke kan sette default språk for hele .ppt dokumenter. du må inn og sette språk for hver boks på hver slide hvis du skriver på noe annet en default OS språk.

* Det samme gjelder for font type og størelser. Jeg er LEI times new roman og synes det hadde vært fint at slippe at si det på i hvert nyt dokument / tekstbox.

Til toppen