Forbered deg på Windows på SIM-kortet

Microsoft er blitt medlem av GSM Association som samler nærmest alle verdens mobile aktører. Hensikten er å få aksept for at Windows også hører hjemme på SIM-kortet.

GSM Association samler 490 operatørselskaper, leverandører og reguleringsinstitusjoner verden over. Microsoft kunngjorde sitt medlemskap i forbindelse den pågående 3GSM World Congress i Cannes i Frankrike.

I kunngjøringen heter det at Microsofts rolle som medlem "er å forsyne Windows-drevne SIM smartkort til mobiloperatører som er interessert i å legge ut mobilhandelsapplikasjoner basert på Windows-plattformen og Windows-applikasjoner."

Windows på SIM-kort (Subscriber Identity Module) skal gjøre det enklere for utviklere som kan Windows-programmering, å utvikle applikasjoner til GSM-telefoner. Et grunnlag for dette er allerede lagt i utviklerpakken Visual Studio.Net.

Brukere kan selvfølgelig glede seg over endelig å slippe det tegnbaserte grensesnittet som preger dagens GSM-telefoner, til fordel for brukervennlig og fargerik grafikk.

GSM Association sier de ser fram til at Microsoft bidrar til å gjøre SIM-kort og mobil kommunikasjon mer funksjonelle.

"Windows Powered Smart Card" er allerede et innarbeidet begrep hos Microsoft. Spesifikasjonen støtter standarder som GSM 11.11 og 11.14, Europay Mastercard Visa, ISO 7816 og Visa Open Platform. De er programmervare i Visual Basic og C. Kortene kan bære applikasjoner knyttet til pengetransaksjoner, meldingsformidling, steds bevissthet, mobil handel og digitale signaturer, for å nevne noe.

Til toppen