Forbered ditt «digitale liv» etter døden

Mer kontroll over Google-kontoen.

Forbered ditt «digitale liv» etter døden
Mitt oppe i alle vanskelighetene et dødsfall skaper for de etterlatte, må de også ofte gjennom et byråkrati for å få slettet den avdødes kontoer på nettjenester. Google tilbyr nå sine egne brukerne en mulighet til gjøre dette noe enklere for de etterlatte. Bilde: PantherMedia/Piotr Marcinskii

Mange har brukerprofiler i sosiale nettverkstjenester som kun de selv har tilgang til. Dette er vel og bra så lenge man selv er i stand til å vedlikeholde eller slette dem. Men blir man ute av stand til å gjøre dette over lang tid, for eksempel dersom man brått dør, så er det ofte vanskelig for de etterlatte å tillatelse til å slette kontoen. Det er spesielt i forbindelse med Facebook at slike saker har blitt omtalt. Facebook har opprettet et eget skjema som nære slektninger kan benytte for å få slettet kontoen til en avdød, men Facebook krever samtidig at man legger fram dokumentasjon for slektskapet og dødsfallet. Det samme gjør blant annet Twitter og Microsoft.

Også for Google er nok dette en aktuell problemstilling, ikke minst for brukerprofiler med fullt navn, noe som har mer utbredt gjennom Google+. Derfor introduserte selskapet i går en løsning som kan gjøre det enklere og mer automatisert å få kontoen til en avdød slettet. Løsningen, som kalles for Google Inaktiv konto-kontroll, gjør det mulig for den enkelte bruker å planlegge hva som skal skje med kontoen dersom den fortsatt er aktiv når man før eller senere dør.

Det hele er basert på inaktivitet. Dersom brukeren ikke har brukt kontoen – det vil si logget seg inn – i løpet av en gitt periode, vil det bli sendt en e-post til brukeren med beskjed om at inaktivitetsperioden er i ferd med å utløpe. Perioden kan vare i tre, seks, ni eller tolv måneder, alt ettersom hva brukeren selv velger. Varselet blir sendt en måned før fristen går ut. Har man for eksempel satt Gmail til å videresende e-post til en helt annen konto, får man på denne måten beskjed om at man bør gi et livstegn til Google ved å logge seg inn på den sjeldent brukte kontoen.

Bilde: Google

Brukeren kan velge mellom flere alternative handlinger som utføres dersom inaktivitetsperiodens har utløpt. Den ene muligheten er å gjøre som nå – å la Google slette kontoen etter eget forgodtbefinnende, dersom den har vært inaktiv utover en periode som selskapet selv bestemmer.

Et bedre alternativ er å instruere Google om å slette kontoen automatisk når inaktivitetsperioden man har valg, utløper.

En tredje og litt mindre drastisk alternativ er at man kan la utvalgte familiemedlemmer eller venner få muligheten til å laste ned mange av dataene som er tilknyttet kontoen, så snart inaktivitetsperioden har utløpt. Denne muligheten holdes da åpen i tre måneder, før kontoen eventuelt slettes. Både brukeren og de utvalgte etterlatte vil selvfølgelig bli varslet om slike hendelser, via både SMS og e-post. I meldingene kan man også inkludere en personlig beskjed. Varslingene bidrar også til at de etterlatte får vite om kontoer som de kanskje ikke var kjent med fra før.

Om dette er riktig måte å gjøre det hele på, kan sikkert diskuteres. Men det er utvilsomt et skritt i riktig retning. Ifølge BBC News er Google den første av de store aktørene som legger til rette for dette litt sensitive problemet. Etterlatte har vanligvis mer enn nok annet å tenke på enn å slette alle kontoene til sine avdøde. De færreste liker tanken på å forberede sin egen død, men slike forberedelser vil kunne gjøre det hele litt enklere for de etterlatte, dersom man ikke velger å legge igjen passordet sitt på et avtalt sted.

Les mer om: