Forblir ledige uten riktige papirer

IT-bransjen gir gass, men mange IT-folk er fremdeles ledig og får ikke hjelp til å skaffe seg nødvendige papirer.

IT-bransjen gir gass, men mange IT-folk er fremdeles ledig og får ikke hjelp til å skaffe seg nødvendige papirer.

Til tross for at IT-bransjen går mann av huse for å finne nye hoder, går ledighetskøen blant IT-folk nedover i sneglefart.

Tallene fra mai-måned hos Aetat viser at det fortsatt er 1.772 ledige, hvorav 553 er langtidsledige (ledige mer enn seks måneder). Dette utgjør 31 prosent av de totalt antall ledige.

Til sammenligning utgjør langtidsledigheten i Norge på 27,7 prosent av alle arbeidsledige.

Analysedirektør Stein Langeland i Aetat fortalte til digi.no på fredag at årsaken er mangel på formell kunnskap. Han mener mange av de ledige IT-folkene har solid realkompetanse, men mangler formelle sertifiseringer, papirer eller høyere utdannelse.

Ledigheten i IT-bransjen utgjør 3,3 prosent, som blir dratt ned takket være ingeniørene som har en formell utdanning i bunn. Ingeniørene som gruppe betraktet har en ledighet på 2,2 prosent.

Langeland fortalte til digi.no at Aetat følger opp langtidsledige med hjelp til jobbsøking og oppfølging. Men å skaffe seg papirene de trenger, får de ledige lite hjelp til.

Men av det digi.no erfarer står det dårlig til med tilbud på prestisjefylte sertifiseringer innen Sun, Oracle, Cisco, Red Hat (Linux), Oracle, Lotus Notes og Microsoft. Det aetat tilbyr er overfladisk kunnskap som datakortet og surfe- og epost kurs til sine klienter.

- Kurstilbudet hos Aetat for profesjonelle IT-folk er enten utrolig godt gjemt eller fraværende, sier en fristilt IT-konsulent til digi.no.

Av det digi.no kjenner til har Aetat heller ingen utstrakt samarbeid med IT-bedrifter for rekruttering. IT-selskapene kjører sin egen rekrutteringspolicy med mål mot utvalgte skoler og institusjoner.

Langeland mener at ettersom vi nå er inne i en konjunkturoppgang vil det være mindre vilje til arbeidsmarkedstiltak, og det forventes at bransjen selv er mer proaktive.

Det er de lediges egen forening New Monday som har gjort sine anstrengelser for et bedre tilbud.

Med initiativ fra New Monday i fjor gjennomførte Aetat en undersøkelsen med 150 ledige og med ytterligere 45 dybdeintervjuer. Gjennomsnittsalderen av de spurte var 39 år, hvorav 18 prosent var kvinner. 29 personer var under 30 år og hovedtyngden var fra 30 til 59. Bare 4 personer av de spurte var over 60 år.

- Svarene har gitt oss en aha-opplevelser over den store fagbredden i bransjen. Vi trodde vi var dyktige på IT, men nå skjønner jeg at vi trenger å friske opp kompetansen, fortalte distriktsarbeidssjef Arne Haugland i Aetat Oslo Akershus til digi.no i februar i fjor.

Undersøkelsen framholder 20 ulike grupper for IKT-kompetanse. Behovet for sertifiseringer var spesielt stort innen helpdesk og support, datalagring og databaser, drift og vedlikehold, programmeringsverktøy og datasikkerhet.

Bare 16 personer meldte behov for DAK og DAP-sertifisering innen teknisk tegning.

Haugeland hadde stor tro på at prosjektet kan gi mange arbeidsledige med god realkompetanse nye muligheter. Mange kan ha jobbet i mange år i IKT-bransjen, men har ingen formell utdannelse. En sertifisering vil være det formelle stempelet som gjør det lettere for arbeidsledige å komme ut i jobb igjen, sa han den gang til digi.no

Tilbudet skulle være aktuelt fra høsten og i første omgang gjelde for arbeidsledige i Oslo og Akershus. Haugland berømmet det gode samarbeidet med brukerne som IKT-Norge og Abelia, og håper de framover også ville bidra med praksisplasser.

Men det har siden vært mystisk stille rundt disse aktivitetene. Det har ikke lykkes digi.no å få kontakt med verken Arne Haugeland eller nestleder Roger Andersen for en status på hvilke kurs som faktisk er blitt gitt.

Aldersfordelingen blant de langtidsledige per mai i år fordeler seg sli:

Åtte under 19 år, fra 20 til 24, 173 personer, fra 25 til 29, 304 personer, fra 30 til 39 706 personer, fra 40 til 49 347 personer, fra 50 til 59 190 personer og fra 60 pluss 44 personer.

I en situasjon med konkjunkturoppgang mindre vilje til arbeidsmarkedstiltak. Bransjen selv gjør tiltak

Til toppen