Forbrukermessen er død! Leve spesialmessen!

Kun 12.626 var innom Norbit, Internet World og On Demand de fire dagene messene varte. Det er en drastisk reduksjon fra 22.000 for to år siden. - Datamesser rettet mot sluttbrukerne står i fare for å dø ut, mener markedsdirektør Mads Jacobsen i Ingram Micro.

Kun 12.626 var innom Norbit, Internet World og On Demand de fire dagene messene varte. Det er en drastisk reduksjon fra 22.000 for to år siden. - Datamesser rettet mot sluttbrukerne står i fare for å dø ut, mener markedsdirektør Mads Jacobsen i Ingram Micro.

Ingram Micro følger sin egen agenda når det gjelder messer. For andre gang arrangerer Ingram, som blant annet står bak de lukkede digital-TV-sendingene rettet mot norske telekom- og dataforhandlere, en lukket datamesse. For to år siden var antallet 800 personer, i år ser det ut til å bli 1.500 på "Showcase-99".

- Datamesser rettet mot sluttbrukerne står i fare for å dø ut. Publikum tilegner seg kontinuerlig kunnskap via magasiner og Internett. Stadig færre har nytte av og behov for å besøke messene. Den nye trenden for forhandlere og leverandører er å satse på lukkede bransjemesser, sier markedsdirektør Mads Jacobsen i en pressemelding fra Ingram Micro Norway.

Jacobsen viser også til de fallende tallene på andre norske messer, som IT-Expo fra 20.000 i 1997 til 10.500 i år - pluss Software-messen med nedgang fra 18.000 i 1995 til 7.500 i år.

Han får støtte i sitt fagsyn fra informasjonskonsulent Merete Rustad ved Norges Varemesse. Hun mener det går mot lukkede fagmesser som en regel, ikke unntak.

Hun påstår imidlertid at det blir feil å sammenligne besøkstall fra Norbit for to år siden og det arrangementet som ble arrangert på Sjølyst i forrige uke.

En sak var at det i år har vært tre messer i ett, Internet World, On Demand og Norbit var slått sammen i ett lokale. Men også fokuseringen var annerledes, ifølge Rustad

- Forrige gang var det en helt åpen messe, denne gangen var det mye mer business-to-business orientert, sier hun og viser til at all markedsføring og kommunikasjon ble i mye større grad formidlet gjennom fag- enn konsumentkanaler.

Fortsatt var det delvis fritt fram for menigmann (deltagerne måtte ha tilknytning til næringslivet og være over 18 år) å besøke arrangementene under Norbit, og besøkstallet lå under målet om å trekke 14-15.000 mennesker i løpet av forrige uke.

- Å delta på de tradisjonelle, norske datamessene krever mye ressurser, men genererer sjelden salg av et slikt omfang at det rettferdiggjør tilstedeværelsen. Fokus på inntjening er overordnet for oss, og datamessene blir som oftes direkte ulønnsomme, mener PSG country manager Bjørn Roksvold i IBM Norge.

- Denne trenden kan føre til at publikum stenges ute. Arrangør av tradisjonelle messer legger ned et omfattende arbeid for å tiltrekke seg utstillere og besøkende. Men det blir vanskelig å opprettholde interessen blant publikum når de store trekkplastrene uteblir. I tillegg tror jeg at publikum kan være i ferd med å bli mettet av de tradisjonelle datamessene, sier markedsdirektøren i Ingram.

Til toppen