Forbrukerne er vinnerne

Forbrukerne vil være vinnerne i bedriftenes kamp om oppmerksomhet, spår Lars Grønseth i Leo Burnett Interaktiv.

Forbrukerne vil være vinnerne i bedriftenes kamp om oppmerksomhet, spår Lars Grønseth i Leo Burnett Interaktiv.

Til digi:media sier Grønseth at forbrukernes kontroll over Internett som medie, er den mest spennende forandringen fra dagens mediesamfunn, der kontrollen ligger i reklamemakerne og mediebedriftenes hender. Det nye mediet gir forbrukeren større mulighet ti lå stille krav til mediebedriftene.

- Internett åpner for en dialog mellom avsender og mottaker. Nettet er allerede i dag en viktig kommunikasjonskanal mellom bedrifter og deres kunder, og fremover kommer det til å bli viktigere.

Samtidig mener Grønseth at denne formen for dialog med kunden, krever ekstra fokus fra reklamebransjen. Dersom bedriftene ønsker å vinne forbrukerens oppmerksomhet innenfor dette mediet, må de levere tilleggsverdier til sine kunder.

- I et medie der forbrukerne styrer sitt mediekonsum selv, er det farlig for bedriftene å bruke vanlig medietankegang. For å bygge kundelojalitet i dette mediet, må reklamen gjøres mer intelligent.

Til tross for at mange markedsførere snakker varmt om muligheten for å "spionere" på forbrukerne ved hjelp av ny teknologi, mener Grønseth at det også her vil være forbrukerne som setter vilkårene.

- Nettet er i utgangspunktet bygd opp slik at du er anonym inntil du gir fra deg informasjon. I reklamebransjen har vi dessuten normer og etiske regelverk som vi kommer til å holde oss innenfor, på nettet som i det virkelige liv. Det er mulig noen vil kunne hente en kortsiktig gevinst ut av å spionere på brukerne, men det vil ikke bidra til å bygge opp langsiktige kundeforhold, sier han.

Til toppen