Forbrukerombudet ber om bedre merking av splatterspill

Det mye omtalte voldsspillet Grand Theft Auto 3 har 18-årsgrense, men det kommuniseres ikke tydelig nok på innpakningen, mener Forbrukerombudet, som nå ber om tydelig merking - på norsk.

Det mye omtalte voldsspillet Grand Theft Auto 3 har 18-årsgrense, men det kommuniseres ikke tydelig nok på innpakningen, mener Forbrukerombudet, som nå ber om tydelig merking - på norsk.

Det ligger utenfor Forbrukerombudets mandat å vurdere produkter, men ombudet kan gripe inn overfor leverandører dersom markedsføringen av produktet går over streken.

Og det er så definitivt saken for Grand Theft Auto 3 (GTA3), mener forbrukerombud Bjørn Erik Thon, som i et brev til spilldistributøren KE Media i Oslo gjør det klart at GTA3 bør merkes tydelig med at det er "ekstremt voldelig og uegnet for barn".

- I dette spillet legges det opp til at spilleren, for eksempel med et balltre, kan slå ned og sparke til blods tilfeldige forbipasserende. Å slå ned tilfeldige mennesker på gata er i strid med alle anerkjente verdinormer i samfunnet. Jeg antar at det vil være mange foreldre som ikke ønsker at deres barn skal ha et slikt spill. Da er de imidlertid nødt til å være oppmerksomme på innholdet av spillet. Det vil også gjelde for andre som kjøper gaver til barn, sier ombudet.

Thon mener at spillet er av en slik karakter at "det må anses som utilstrekkelig veiledende og urimelig overfor forbruker og i strid med markedsføringsloven" dersom det ikke uttrykkelig og meget tydelig i all markedsføring, også på emballasjen, merkes på norsk med at det er ekstremt voldelig og dermed uegnet for barn.

GTA3-emballasjens forside er idag merket med tallet "18" i en runding, mens det på baksiden står på engelsk "[...]suitable for persons of 18 years and over. Not to be supplied to any persons below that age[...]"

Både Kulturdepartementet og Forbrukerombudet håper å finne en lovhjemmel for å forby videospillet, slik australske myndigheter allerede har gjort..

Distributøren KE Media har to ukers svarfrist på brevet.

Til toppen