Forbrukerombudet hardt ut mot norske nettbutikker

Forbrukerombudet har gått 48 norske nettbutikker nærmere etter i sømmene, og liker ikke det de ser: - 80 prosent av nettbutikkene ga mangelfull eller ingen informasjon om kjøpers angrerett, og nesten 60 prosent har mangelfulle fraktopplysninger, hevder ombudet.

Forbrukerombudet (FO) har flere ganger tidligere viftet med pekefingeren overfor nettbutikkbransjen for manglende brukerveiledning (se lenkeblokk nederst i saken). Nå har ombudet gjennomført en ny undersøkelse for å kartlegge hvorvidt nettbutikkene følger FOs retningslinjer for markedsføring og handel på Internett.

Først ble retningslinjene sendt ut til hele 700 nettbutikker, sammen med en oppfordring om å foreta nødvendige endringer i markedsføring og avtalevilkår. Butikkene ble dessuten varslet om at en oppfølgingsaksjon ville bli gjennomført.

Og det ble gjort: Den siste kontrollaksjonen Forbrukerombudet har foretatt viser at 80 prosent av de 48 nettbutikkene som ble kontrollert ga mangelfull eller ingen informasjon om kjøpers angrerett. Nesten 60 prosent av nettstedene tilfredsstilte dessuten ikke FOs krav til opplysninger om fraktomkostninger, skriver ombudet i en pressemelding.

- Kontrollen avdekker at mange nettbutikker ikke har fulgt opp de krav som stilles til informasjon før avtaleinngåelsen om kjøpers rettigheter etter angrerettloven. 18 av butikkene som ble undersøkt informerte ikke om angreretten overhodet. 20 nettsteder ga feil informasjon/innskrenket kjøperens rettigheter både ved å operere med beløpsgrense, kortere angrefrist enn 14 dager og nektelse av å benytte angreretten ved brutt emballasje. I tillegg er det mange nettsteder som blander sammen angrerett og reklamasjon på en måte som skaper usikkerhet om forbrukernes rettigheter etter de ulike lovene, skriver ombudet og legger til at flere nettbutikker unnlater å informere om fraktomkostninger, slik at totalkostnadene ved kjøpet ikke blir gjort kjent for forbruker før avtaleinngåelsen.

27 av de undersøkte butikkene ga mangelfull eller ingen opplysninger om fraktomkostninger.

Forbrukerombudet avholdt nylig et møte med nettmerkeordningen Nsafe og stiftelsen E-forum. Der ble det oppnådd enighet om å innlede et nærmere samarbeid for å bedre nettbutikkenes etterlevelse av regelverket. Blant annet skal retningslinjene for tildeling av N-safe-merket gjennomgås.

Til toppen