Forbrukerombudet innfører regler for nettreklame

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon setter nå ned regler for internettannonsering sammen med nettbransjen.

Forbrukerombudet (FO) var svært på hugget i forhold til internettbransjen i fjor høst og hadde sterke meninger da Nettavisen innførte et nytt rullegardinformat på forsiden sin. Konflikten kulminerte med at Nettavisen endret på forsideformatet sitt. I tillegg annonserte forbrukerombud Bjørn Erik Thon sammensetningen av en gruppe som skulle sette ned retningslinjer for internettreklame.

Mot slutten av november 2001 ble det første møtet holdt og på nyåret skal gruppen samles igjen. Både ANFO - Annonsørforbundet, nettorganisasjonen INMA, Nettavisen og annonsenettverket DoubleClick var til stede.

I tillegg planlegger gruppen å kople inn en portal i arbeidet.

- Vi har diskutert mandatet til gruppen og skal se på retningslinjer for markedsføring på Internett, sier Thon til digi.no.

- Vi ser på at dette også skal være et meningsutvekslingsorgan, hvor aktører som lurer på noe rundt nettannonsering skal kunne henvende seg. Vi er åpne for å ta opp problemstillinger, uten at vi dermed skal forhåndsgodkjenne annonser, sier han.

Thon har tidligere uttalt til digi.no at ombudets intensjon ikke er å drive heksejakt på annonsører og internettmedier. Han presiserer nå at de er nødt til å se nærmere på saker som eventuelt bryter de retningslinjene som gruppen kommer til å sette opp.

- Vi håper jo at nettaktørene vil følge de reglene vi blir enige om i gruppen. Retningslinjene blir forhåpentligvis en bransjenorm som får betydning for praksisen rundt internettannonsering, sier Thon.

Thon sier de skal holde seg til web og fast-PC når de nå skal se på annonseformater og liknende. Gruppen vil overvåke og analysere internasjonale trender, og da spesielt amerikanske, mens mobilreklame og annen digital annonsering for eksempel på digital-TV ikke vil sortere under gruppens mandat. Gruppen setter mandatet selv, og FO blir ikke overstyrt av de overordnede i Barne- og familiedepartementet.

- Vi skal ikke løse problemer som vi rett og slett ikke vet hvordan er. Her blir veien til mens vi går, det endrer seg fort i internettbransjen. Det vi må gjøre, er å lage et regelverk som er ganske generelt og mest mulig fleksibelt, sier han og har tro på at nettbransjen vil overholde dette.

- Jeg har absolutt følelsen av at bransjen er lydhør. Når vi behandler saker prinsipielt, kommer også forståelsen. Det er viktig at å få i gang en dialog hvor alle parter lytter og kan dra lærdom av problemstillingene, mener forbrukerombudet.

Til toppen