Forbrukerombudet tar kraftig oppgjør med ebud og OLC

Forbrukerombudet har ikke mye pent å si om ebud og OnLine Club. Nettauksjonsfirmaenes markedsføring og avtalevilkår bryter med en rekke paragrafer i kjøps- og markedsføringsloven, mener ombudet.

Forbrukerombudet har ikke mye pent å si om ebud og OnLine Club. Nettauksjonsfirmaenes markedsføring og avtalevilkår bryter med en rekke paragrafer i kjøps- og markedsføringsloven, mener ombudet.

Forbrukerombudet sendte i slutten av mars brev til både ebud og OnLine Club (OLC) der ombudet tar et kraftig oppgjør med nettauksjonsfirmaenes markedsføringsmetoder og avtalevilkår.

OLC er det selskapet som får sterkest kritikk, og ombudet mer enn antyder at selskapets metoder bryter med paragraf to og tre i markedsføringsloven som forbyr "markedsføring som er uriktig eller av annen grunn villedende eller gir utilstrekkelig veiledning".

Selskapet får blant annet pepper fordi det benytter seg av konkurranser for å øke salget - et brudd på paragraf fem i markedsføringsloven. OCL beordres til straks å fjerne konkurransene fra sine nettsider og ombudet forlanger "en bekreftelse på at liknende tiltak ikke blir satt i verk" i selskapets fremtidige markedsføring.

Forbrukerombudet har merket seg at også ebud beveger seg på kant med loven ved å reklamere med at budgivere blir med i en konkurranse hvor vinneren av en motorsykkel kåres ved trekning.

Uklare prissammenlikninger er et annet punkt nettauksjonsfirmaene må svare for.

Begge auksjonsfirmaene opptrer dessuten med uakseptable avtalevilkår for de som deltar i budrundene, mener Forbrukerombudet, som viser til at både ebud og OLC praktiserer et regelverk som er til direkte ugunst for forbruker - et klart brudd på kjøpslovens ufravikelige bestemmelser.

Ebud blander mellom annet sammen begrepene "angrefrist" og "reklamasjon", noe som fører til at det ikke kommer tydelig frem hvilke rettigheter kjøperen har etter de ulike bestemmelsene. Selskapet krever dessuten at kunden må fylle ut et eget returskjema ved retur av varer. Kjøpsloven stiller ingen formkrav ved reklamasjon - en muntlig reklamasjon innen fristen er tilstrekkelig.

Begge selskap bes også om å rydde opp i sine betalings-, leverings- og garantivilkår. For OLC betyr det helt konkret blant annet at selskapet må endre sine returbestemmelser om at undertøy ikke kan returneres. Ifølge kjøpsloven er det anledning til å reklamere på undertøy...

De "garantiene" ebud og OLC gir sine kunder er heller ikke verdt tastaturet det er skrevet på, skal en dømme etter den massive kritikken de får av Forbrukerombudet. OLC fraskriver seg for eksempel ethvert ansvar for feil eller manglende informasjon på sine egne hjemmesider, på serveren og på lenker fra server. Videre fraskriver selskapet seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader og/eller tap som følge av "vanskeligheter eller inkompetanse ved bruk av datamaskin og/eller informasjon" i tillegg til "tap av informasjon og/eller økonomisk tap i forbindelse med bruk av informasjon, dokumenter og tjenester som finnes tilgjengelig på denne server". OLC fraskriver seg også ethvert ansvar "for direkte eller indirekte skader som følge av, men ikke begrenset til, garantier om brukervennlighet, produktkompabilitet, driftsstopp, forsinket leveranser, merarbeide eller merkostnader i forbindelse med bruk av varer kjøpt hos OLC Auksjon".

- Etter vårt syn er ansvarsfraskrivelsene både uklare, for kategoriske og for vide. Ansvaret for eventuelle feil eller skadevirkning veltes ensidig over på forbrukeren, konkluderer Forbrukerombudet, som gjør oppmerksom på at OCL har et selvstendig ansvar for at de opplysningene som befinner seg på hjemmesidene til OLC Auksjon er i samsvar med gjeldende norsk rett, også markedsføringsloven.

Det er også verdt å merke seg at Forbrukerombudet slår fast at "(...) Når en næringsdrivende bruker hyperlenker til materiale som ikke er den næringsdrivendes, er den næringsdrivende i utgangspunktet også ansvarlig for innholdet i dette materialet (...)"

På samme måte får ebud klar beskjed om at eventuell feilinformasjon om produktegeskaper er og blir ebuds ansvar.

Selskapene må svare på Forbrukerombudets kritikk senest innen utgangen av april.

Til toppen