Forbrukerombudet: Villedende reklame fra Tele2

Forbrukerombudet mener Tele2s markedsføring av seg selv som "Norges billigste teleoperatør" er i strid med markedsføringsloven, og ber selskapet endre markedsføringen.

I et brev til Tele2 blir selskapet bedt om å endre markedsføringen der et av hovedbudskapene er "Norges billigste teleoperatør".

I brevet fra Forbrukerombudet heter det "Både Telenor og Telia tilbyr lokaltakst, mens Tele2 krever fjerntakst også for lokalsamtaler. Telia har i tillegg større lokaltakstområder enn Telenor. Som Telenor påpeker utgjør lokalsamtaler en stor del av telefonregningen for de fleste. Forbrukerombudet antar derfor at Tele2 langt fra alltid vil være "Norges billigste teleoperatør". "

Ombudet konkluderer derfor med at det anses som villedende å benytte en generell billigstpåstand dersom det gjelder store begrensninger i tilbudet, noe som gjelder for Tele2. Det er også "utilstrekkelig" av Tele2 å bare sammenlikne teleoperatørenes fjerntakster, heter det, hvilket får Forbrukerombudet til å konkludere med at markedsføringstiltaket strider mot markedsføringslovens paragraf 2 og 3.

Både Telenor og call-back-operatøren Global Access har reagert på Tele2s markedsføring som blant annet har inkludert en avisannonse med reksten "Vi er Norges billigste teleoperatør".

Telenor har i sin henvendelse til Forbrukerombudet pekt på at markedsføringen er villedende fordi lokalsamtaler er utelatt i prissammenlikningen, mens Global Access mener utsagnet er uriktig siden selskapet selv kan tilby billigere utenlandssamtaler enn Tele2 til flere land.

Tele2 har fått fem uker til å uttale seg om saken.

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)
§ 2. Villedende forretningsmetoder.
Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

Det samme gjelder enhver annen framgangsmåte som kan ha slik betydning for etterspørsel eller tilbud, såframt den gjennom sin utforming eller på grunn av omstendigheter ellers er egnet til å villede forbrukere.

Som villedende anses bruk av ordet garanti eller tilsvarende uttrykk ved omsetning av varer og tjenester dersom denne enten ikke gir mottakeren rettigheter i tillegg til eller dersom denne innskrenker de rettigheter han ville ha hatt uten garantien m.v.

Kunngjøring eller andre meddelelser om utsalg, realisasjon, eller annen form for salg i detaljhandelen til nedsatte priser må bare anvendes når prisene på de tilbudte varer virkelig er nedsatt.

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)
§ 3. Utilstrekkelig veiledning m.v.
Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, når framstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.

Det samme gjelder enhver annen framgangsmåte som kan ha slik betydning for etterspørsel eller tilbud, dersom den utnytter forbrukeres mangelfulle erfaring eller kunnskaper, og derfor må anses urimelig.

Til toppen