Forbrukerrådet krever at Telenor tar ansvar for mobil-spam

Forbrukerrådet mener Telenor ikke kan sitte med skylapper for øynene, men må ta et selvstendig initiativ for å få slutt på masseutsendelser av reklame til mobiltelefoner.

Forbrukerrådet mener Telenor ikke kan sitte med skylapper for øynene, men må ta et selvstendig initiativ for å få slutt på masseutsendelser av reklame til mobiltelefoner.

De siste dagene har mobilbrukere i hele Norge mottatt SMS-meldinger med reklame for blant annet en svensk sex-butikk på Internett.

Her er sakene


Paal Bjønnes, jurist i Forbrukerrådet, sier i et intervju med digi.no at det i første omgang er avsender som er ansvarlig for å følge reglene innenfor markedsføringsloven.

- Hvilket ansvar har Telenor i denne sammenhengen, der SMS-meldinger er sendt ut til mobilbrukere i hele landet med reklame for sex-sider på Internett?

- Telenor har liten mulighet for å sjekke hva som foregår på alle nettene, det være seg Telenor Mobil eller Telenor Nextel sitt nett. Men som profesjonell leverandør må de gjøre det de kan.

- Bør de i dette tilfellet ta initiativ til å få stengt SMS-sentralen i Belgia som meldingene ble sendt via?

- Dersom Telenor kan dokumentere, eller har positiv kunnskap om at noen bryter loven, bør de ta et selvstendig initiativ for at det ikke fortsetter. De kan ikke sitte med skylapper. De må ta et ansvar, men jeg ser også at Telenor kan ha begrenset mulighet til å føre kontroll med masseutsendelser av denne typen, sier Bjønness og legger til:

- Hvilke krav Telenor skal bli pålagt er vanskelig å si. Hvert enkelt tilfelle må vurderes. Det er svært uklare ansvarsforhold.

Han opplyser også at det ligger et endringsforslag inne. Departementet har mottatt høringsuttalelser fra de ulike instansene, og endringsforslaget vil gå til Stortinget etter jul.

- Etter all sannsynlighet vil det vli vedtatt et lovforbud mot reklameutsendelser både på e-post og som SMS-meldinger (kalt spam) uten aktivt forutgående samtykke fra forbrukeren, sier Bjønness.

- Hvordan skal denne loven håndheves?

- Vi har et problem både når det gjelder håndheving og sanksjonsmuligheter, innrømmer Bjønness. - Det er ulike regler i ulike land, og vanskelig å både kontrollere og "pågripe" de som bryter loven.

Til toppen