Forbudt å blokkere GSM-samtaler

Radioutstyr som stanser GSM-signaler er ulovlig å bruke og det vil også bli forbudt å markedsføre eller selge slikt utstyr i Norge.

Radioutstyr som stanser GSM-signaler er ulovlig å bruke og det vil også bli forbudt å markedsføre eller selge slikt utstyr i Norge.

Ifølge Post og teletilsynet har radioutstyr av typen GSM-jammere eller blokkere som blokkerer samtaler til og fra mobiltelefoner blitt markedsført i Norge.

Utstyret som lager støysignaler og blokkerer GSM-signalene til mobiltelefoner, stanser ikke bare enkeltsamtaler men alle signaler til og fra mobiltelefonene i området. Dette inkluderer nød- og sikkerhetssamtaler.

Post og teletilsynet melder at det heller ikke vil bli gitt unntak fra teleloven for å tillate GSM-jammere, og opplyser at både salg og besittelse av slikt utstyr er ulovlig.

- Tilsynet vet at det tilbys GSM-jammere i Norge, men ikke at det er solgt, sier informasjonssjef i Post og teletilsynet, Connie Garfalk til digi.no. Hun opplyser at tilsynet vil beslaglegge slikt utstyr om man kommer over det, noe tilsynet har fullmakt til etter teleloven.

Til toppen