Forbudt å importere vin via nettet

Ønsker man å bestille vin fra utenlandske nettbutikker, byr det på store problemer. Privatpersoner har nemlig ikke lov å importere alkohol, med mindre man frakter flaskene over grensen selv.

Ønsker man å bestille vin fra utenlandske nettbutikker, byr det på store problemer. Privatpersoner har nemlig ikke lov å importere alkohol, med mindre man frakter flaskene over grensen selv.

Og fraktes flaskene over grensen selv, er det som kjent de vanlige tax-free kvotene som gjelder.

Siri Ulvin, informasjonssjef i Toll- og avgiftsdirektoratet, opplyser at gaver og ting som bestilles fra utlandet - alt som skal over grensen av alkohol og tobakk, og som fraktes av andre enn deg selv - trenger importtillatelse fra Rusmiddeldirektoratet.

Og Janne Kraugerud, kontorsjef i Rusmiddeldirektoratet, er kort og konsis:

- Privatpersoner har ikke lov til å importere selv eller kjøpe vin fra utenlandske nettbutikker.

Den eneste muligheten man har, er ifølge Kraugerud, å kontakte en av de 180 aktørene i Norge (for eksempel Arcus) som har engros-bevilling. Disse kan foreta bestillingen, og man får varene utlevert på Vinmonopolet. Det er ikke billig og heller ikke enkelt å gjøre det på denne måten.

- Hovedregelen er at de som har lov til å tilvirke alkohol, også har lov til å importere. Privatpersoner har ikke lov til dette.

Kraugerud trekker paralleller til import av legemidler, hvor de samme reglene gjelder. - Lovverket tillater det ikke, og ingen endringer er varslet fra Sosial- og helsedepartementet, sier hun.

Når det gjelder Vinmonopolets ønske om å få komme på nett, sier Kraugerud at dette bare er en liten del av Internett-problematikken generelt.

Les om Vimnonopolets nett-planer her:


Vin på nettet tidligst til høsten

Til toppen