Forbudt å lokke med råbillige mobiltelefoner

Det blir nå ulovlig å markeds­føre mobil­telefon­er med lokke­priser langt under det kund­ene faktisk må betale.

Det blir nå ulovlig å markeds­føre mobil­telefon­er med lokke­priser langt under det kund­ene faktisk må betale.

Markedsrådets forbud mot Hafslund Sikkerhets «Kun kr. 1»-markeds­føring av alarm­tjenest­er får konse­kvens­er også for mobil­bransjen.

Det blir nå ulovlig å markeds­føre mobil­telefon­er og mobil­abonne­ment­er med lokke­priser som er langt under det kund­ene faktisk må betale fordi gebyrer og faste kost­nader i bind­ings­tid kommer i tillegg.

Forbrukerombudet varsler i et brev datert 16. desember at mobilforhandlerne har i overkant av to måneder på seg til å endre markedsføringen sin. Fra og med mars 2005 vil ombudet slå ned på denne typen ulovlig markedsføring.

— Kunden skal få vite den totale minste­prisen for varen eller tjenesten, og ikke bare den delen av prisen som får til­budet til å virke mest mulig for­lokk­ende, sier for­bruker­om­bud Bjørn Erik Thon.

Markedsrådets vedtak har satt strenge grenser for hvordan man kan markedsføre prisen. Det holder ikke lenger å si at en vare eller tjeneste koster kroner 1 eller lignende, dersom dette tilbudet forutsetter at kundene forplikter seg til andre kostnader ved å slå til på tilbudet.

Markedsrådet krever at forbrukeren får vite hele den samlede kostnaden, med både etableringsgebyr, fakturagebyr, faste månedsavgifter og andre kostnader inkludert i totalprisen.

Dersom prisen som fremheves ikke er dekkende for hele tilbudet, skal markedsføringen samtidig oppgi en ferdig summert minste totalpris. Dette skal leverandørene gjøre minst like synlig som de andre priselementene for ikke å bryte loven. Variable kostnader som brukskostnader skal oppgis separat, gjerne ved bruk av representative eksempler.

Forbrukerombudet vil også følge opp prinsippet om å oppgi total minstepris overfor andre bransjer som har operert med lokkepriser på sammensatte produkter, som for eksempel leverandører av internettaksess, kabel-tv/parabol, fasttelefoni og IP-telefoni.

Til toppen