– Forby Google Apps i offentlig sektor

Piratpartiet vil ta drastiske grep.

– Forby Google Apps i offentlig sektor
Piratpartiet, med leder Øystein Jakobsen i spissen, vil forby all bruk av Google Apps og Skype i offentlig sektor. Bilde: Piratpartiet

Overvåkningsskandalen i kjølvannet av Edward Snowdens avsløringer av PRISM har vakt reaksjoner verden over. Nå kaster Piratpartiet seg på. De krever at drastiske grep blir tatt for å beskytte norske borgere mot amerikansk overvåkning.

– Norske borgere har blitt systematisk overvåket av amerikanske myndigheter, og dette er en trussel mot vår suverenitet. USA har nylig selv kastet ut kinesiske teleselskaper fra offentlige anbud i frykt for at kommunikasjonen KAN bli overvåket. Nå VET vi at amerikanerne overvåker oss igjennom nettbaserte tjenester, og det må umiddelbart fattes grep for å sikre våre rettigheter, skriver Piratpartiets leder Øystein Jakobsen i en pressemelding.

– Offentlige etater og kommuner bør forbys å lagre saksdokumenter og eposter hos Google Apps, offentlige nettsider bør instrueres i å avslutte bruk av Google Analytics og Skype bør forbys som kommunikasjonsverktøy. Vi kan ikke forvente at folk skal måtte flytte fra Narvik kommune bare for å kunne beskytte seg selv mot amerikansk overvåkning, skriver partiet og viser til at Narvik kommune, som de første i Norge, har tatt i bruk Google Apps fremfor IBMs Lotus Notes.

Piratpartiet mener også at regjeringen bør opprette en hastesak og gi NSA-varsler Snowden asyl. Dette har også Unge Venstre krevd.

– Å varsle om denne typen omfattende overvåking medfører en enorm risiko. Ved å gi Snowden opphold, sender Norge et tydelig signal om at det er viktig for verdenssamfunnet at man kan varsle om maktmisbruk og overvåkning uten å frykte for sin egen sikkerhet, sier leder Sveinung Rotevatn i en pressemelding tidligere denne uken fra ungdomspartiet.

– Regjeringen må reagere umiddelbart, ikke med beundring og sjalusi - men med harme og handling, skriver Piratpartiet.

    Les også:

Les mer om: