Forbyr «absurd» faks-teknologi. I Norge har vi ingen oversikt over bruken: – Mange klamrer seg fortsatt fast

Forbyr «absurd» faks-teknologi. I Norge har vi ingen oversikt over bruken: – Mange klamrer seg fortsatt fast
Tillitsvalgt ved OUS (Oslo universitetssykehus) og røntgenlege Kristian Fosså ved faksmaskiner som måtte benyttes flittig i 2012. I dag har vi ingen oversikt over faksbruken i helsevesenet i Norge. Foto: N/B Scanpix/Frode Hansen

Det statlige helsevesenet i Storbritannia forbyr nå hele helsetjenesten å kjøpe nye faksmaskiner. Den eldgamle teknologien skal være helt borte innen 31. mars 2020. I Norge har vi ingen oversikt over hvor omfattende bruken er, men Norsk helsenett mener at all faksbruk bør og kan fases ut også her hjemme.