Forbyr humanitært nettivoli å samle personopplysninger

Datatilsynet forbyr Tivoli.no å samle inn 11-sifret fødselsnummer. - Helt greit for oss, sier administrerende direktør Knut Lindh i Norskespill.no som håper å øke antall spillere betraktelig fra dagens 25.000.

Datatilsynet forbyr Tivoli.no å samle inn 11-sifret fødselsnummer. - Helt greit for oss, sier administrerende direktør Knut Lindh i Norskespill.no som håper å øke antall spillere betraktelig fra dagens 25.000.

Spillnettsiden Tivoli.no får ikke lov til å bruke fødselsnummer for å identifisere spillerne. Datatilsynet har vurdert saken og varsler vedtak om at bruken må opphøre.

Tivoli.no, som drives av Norskespill.no, har inntil nå krevd at spillerne oppgir fødselsnummer for å få spille. Begrunnelsen for dette er behovet for å kontrollere at spillerne er over 18 år. Dessuten ønsker spillsiden å hindre samme spiller i å opprette flere konti for å omgå regelen om at man ikke får spille for mer enn kr 1.500 per uke.

- Vi finner ikke noe saklig behov for denne innsamlingen. Fødselsnummer er ikke et legitimasjonnummer, og det gir ingen beskyttelse mot at noen bløffer. Vi synes ikke denne ordningen oppfyller kravene til sikkerhet, sier informasjonsrådgiver og webredaktør Anne Eilertsen til digi.no.

Datatilsynet skal ha vurdert saken etter flere henvendelser og klager fra publikum. Tilsynets varsel om vedtak gjør det klart at Tivoli.no må opphøre bruken av fødselsnummer. Dersom dette skjer innen fristen på tre uker, vil det ikke bli fattet vedtak om pålegg, opplyser de i en pressemelding.

Administrerende direktør Knut Lindh i Norskespill.no synes det ikke har vært mange brukere som har henvendt seg til dem i forbindelse med innkrevingen av de 11-sifrede fødselsnumrene (inkluderer personnummeret).

- Dette sikkerhetsopplegget er gjort etter avtale med Lotteritilsynet. Vi har 25.000 spillere som har oppgitt fødselsnummeret sitt, vi vet jo ikke hvor mange som har latt være å registrere seg på grunn av at vi har krev fødselsnummer. For oss blir ikke dette forbudet noe problem, det er egentlig positivt for oss, mener Lindh og tror de kommer til å få langt flere spillere i fremtiden som en følge av forbudet.

Han mener også at rutinene til selskapet gjør det mulig å sjekke de 11 sifrene mot eventuelle forsøk på falske oppføringer. Norskespill.no, som både er deleier av Tivoli.no sammen med ti humanitære organisasjoner og driver tjenesten, gjør en ID-sjekk på sifferrekkefølgen og kvalitetssikrer på denne måten.

- Vi har sagt til myndighetene at det ikke er mulig å garantere seg hundre prosent mot bløffmakere. Men sjansen for at dette foregår er relativ liten, ikke minst fordi nettbrukerne må oppgi et bankkontonummer hvor vi skal betale ut eventuelle gevinster. Det er jo sannsynlig at de vil oppgi sitt eget nummer, sier han og forsikrer at de ikke bruker numrene de får inn til andre formål.

Lindh har budsjettert med 40.000 registrerte nettgamblere ved utgangen av 2002.

- Det greier vi fint. Problematikken ligger heller i at det fortsatt finnes barrierer i forhold til betaling over Internett.

Han sier det er ganske mange av dem som har registrert seg, som har blitt fanget inn av et introduksjonstilbud på 50 kroner og videre latt være å overføre mer penger.

Han opplyser også at det er en klar overvekt av spillere i alderen 18-35 år og at de aller fleste er menn.

- At unge er mest aktive på Internett, er som forventet. Det vi er litt overrasket over, er at fordelingen mellom menn og kvinner er 80 prosent - 20 prosent. Vi hadde mer trodd på 60-40, sier mannen som ikke er bekymret for forbudet fra Datatilsynet.

Spørsmålet blir om det vil være i strid med påleggene fra Lotteritilsynet i forbindelse med prøvekonsesjonen som Norskespill.no har på nettspill ut året å kutte ut fødselsnummer-innsamlingen.

Til toppen