Forbyr Microsoft-formater

Delstaten Massachusetts har vedtatt å forby Microsoft-formater i offentlig forvaltning.

Delstaten Massachusetts har vedtatt å forby Microsoft-formater i offentlig forvaltning.

Myndighetene i den amerikanske delstaten Massachusetts har offisielt tatt skrittet de varslet for tre uker siden. Fra 1. januar 2007 vil det ikke lenger være tillatt å bruke Microsoft-formater i den offentlige forvaltningen for delstaten med nærmere 6,5 millioner innbyggere.

    Les også:

I de nye retningslinjene, Enterprise Technical Reference Model, Version 3.5, pålegges alle avdelinger som i dag bruker kontorpakker som MS Office, Lotus Notes og WordPerfect en gradvis overgang til OpenDocument 1.0 – Open Document Format for Office Applications – med full implementering fra og med 1. januar 2007. Det innebærer at alle kontorpakker som brukes, må ha OpenDocument 1.0 som standard lagringsformat.

OpenDocument 1.0 er publisert av OASIS som en åpen standard, og foreslått for ISO som internasjonal formatstandard for kontordokumenter. Formatet gjelder tekstdokumenter (odt), regneark (ods) og presentasjoner (odp). Det bygger på XML, og støttes av pakker som OpenOffice.org, StarOffice, KOffice og IBM WorkPlace.

I tillegg til OpenDocument 1.0 vil det være tillatt, under visse betingelser, å bruke et begrenset antall andre formater:

  • Ren tekst (txt) kan brukes der formatering ikke er viktig, som i e-post, men ikke i offisielle dokumenter.
  • html skal brukes for dokumenter som må gjøres tilgjengelig over intranettet eller Internett. I en overgangsperiode kan html brukes som alternativ til lagring i proprietære formater. Nyere utgaver av Office kan innstilles til standard lagring i html-format.
  • pdf kan brukes for dokumenter «hvis innhold og struktur ikke vil gjennomgå ytterligere endringer og som må bevares».

Pålegget omfatter rundt 50.000 brukere. Representanter for delstaten sier til amerikansk presse at de regner med å spare penger på å gå over til verktøy som håndterer OpenDocument 1.0 i stedet for å oppgradere til den kommende Microsoft-pakken Office 12. Ifølge et anslag vil en oppgradering til OpenDocument koste fem millioner dollar mens en oppgradering til Office 12 vil kreve 50 millioner dollar. Delstatsrepresentantene sier videre at det vil la seg gjøre at ansatte fortsetter å bruke eldre Office-utgaver med ordninger for å lagre dokumenter i OpenDocument. De legger til at nye Microsoft-formater vil kunne komme i betraktning dersom de tilfredsstiller delstatens definisjon av «åpenhet».

Office 12 vil bruke et XML-basert format som EU har latt seg overbevise om er like «åpent» som alternativer som OpenDocument. (Se artikkelen Ingen er mer åpne enn Microsoft.) Microsoft skal ha avvist å tilby OpenDocument som standardformat, men vil tilby konverteringsfiltre.

Microsoft har sendt ut en erklæring der de gir uttrykk for at de nye retningslinjene ikke innebærer at myndighetene har tatt en endelig avgjørelse.

IBM, hvis WorkPlace-produkt allerede er OpenDocument-kompatibelt, ser på avgjørelsen som uttrykk for at delstatens innbyggere «nå kontrollerer sin egen informasjon».

Massachusetts vil på et senere tidspunkt kunngjøre hvilke formater forvaltningen må holde seg til for kart, grafikk, video og lyd.

Til toppen