Forbyr Notar-søk på Finn.no

Lagmannsretten gir Finn.no full støtte i kravet om midlertidig forføyning mot Notars søketjeneste.

Lagmannsretten gir Finn.no full støtte i kravet om midlertidig forføyning mot Notars søketjeneste.

Forføyningen fra Trondheim Lagmannsrett innebærer at Notar umiddelbart forbys å tilby søk fra Finn.nos database og forbys å bruke Finns varemerke. Saken gjelder «snylting på andres databaser og investeringer», skriver Finn i en pressemelding.

    Les også:

Lagmannsretten slår fast at investeringer, innsats og opphavsrett er vernet også på Internett.

– Det ligger i sakens kjerne at uten et slikt vern ville det ikke være mulig å drive kommersielle tjenester på Internett, sier Halvor Manshaus som er advokat i advokatfirmaet Schjødt og som representerer Finn.no.

Bakgrunnen for saken var Notars introduksjon av en egen søketjeneste for boliger på Internett. Notars søketjeneste søkte tilsynelatende blant mange alternativer, mens det kun var salgsprospekter fra Notar som ble vist brukeren. Notar hevdet å levere det største boligsøket i Norge, mens realiteten var at tjenesten bygget på videre henvisninger til Finn.

Lagmannsretten har i kjennelsen fremhevet at Notars søketjeneste ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som Finn forutsetter ved ordinære søk.

Videre har lagmannsretten lagt til grunn at Finns varemerke står som kvalitetsstempel på Finns tjeneste, og ikke kan brukes av Notars tjeneste.

Retten konkluderer med at Notars virksomhet er i strid med «god forretningsskikk».

Notar har hevdet for både tingretten og lagmannsretten at markedsføringen av tjenesten var avsluttet. Dette har i begge tilfeller vist seg ikke å stemme. Notar har likevel sagt seg villig til ikke å kalle seg «størst på boligsøk», slik at lagmannsretten ikke måtte ta stilling til dette spørsmålet, der tingretten tidligere hadde gitt Finn medhold.

Lagmannsrettens avgjørelse bygger på kjennelsen fra tingretten der det var to fulle dager med forhandlinger.

Under rettsforhandlingene har det vært innspill fra både teknisk sakkyndige og jusprofessorer.

Avgjørelsen har positive virkning for alle seriøse aktører som opptrer på Internett, men særlig viktig er det at vernet for databaser, oppslagsverk og andre nyttetjenester med dette holdes i hevd.

Til toppen