Forbyr tvungne ID-implantater

California har vedtatt en lov som forbyr tvungne RFID-implantater i ansatte.

Forbyr tvungne ID-implantater
Bilde:

RFID-baserte ID-implantater har en rekke potensielle bruksområder, og den offentlige fantasien tiltrekkes av de mest lugubre utsiktene. Dette har fyrt opp under den offentlige debatten i USA, og flere delstatsforsamlinger har reagert med avantgardistiske lover.

I Wisconsin slår en ny lov fast at ingen har lov til å implantere RFID-brikker i andre, uten at disse erklærer seg enige.

I California har man gått et skritt lenger, skriver Los Angeles Times. Der har delstatens senat vedtatt å forby arbeidsgivere å tvinge sine ansatte til å la seg implantere.

Vedtaket var ikke enstemmig. Motstanderne mener det er forhastet å regulere et problem før det oppstår.

Loven i California tillater arbeidsgivere å legge opp til at ansatte kan la seg implantere frivillig. Den åpner også for at ansatte som lar seg frivillig implantere kan tilbys spesielle fordeler.

Dette kan i prakis brukes til å presse arbeidstagere til å godta RFID-merking, spesielt i lavtlønnsyrker.

    Les også: