Foreløpig aksept for nye toppdomener

ICANN har gitt et foreløpig klarsignal til to nye, sponsede toppnivådomener.

ICANN har gitt et foreløpig klarsignal til to nye, sponsede toppnivådomener.

I en pågående søknadsprosess om ny, sponsede toppnivådomener (sTLD) har ICANN foreløpig valgt ut to av en bunke på ti forslag for videre behandling. De to forslagene er .post og .travel.

Det vil nå innledes kommersielle og tekniske forhandlinger med sponsorene av disse sTLD-ene.

Avgjørelsen om å gå videre med individuelle forhandlinger om de to forslagene, skal først og fremst være basert det tekniske og kommersielle detaljnivået sponsorene raskt kunne frambringe.

Ifølge AP vil de videre forhandlingene om opprettelse og drift av domenenavnene fortsatt kunne ta flere måneder. Det er ikke gitt noen garanti for at domene vil bli endelig akseptert av ICANN. Blir derimot forslagene godkjent, vil de to toppdomenene kunne bli tilgjengelig på nettet allerede neste år.

    Les også:

Sponsoren bak .post er Den Internasjonale Postunionen i Sveits, som ifølge AP ønsker å benytte domenet til nasjonale posttjenester, lokale postkontorer, forretningspartnere og frimerkesamlere rundt om i verden. Også private selskaper som tilbyr posttjenester, for eksempel UPS, vil også være kvalifiserte.

.travel er foreslått og sponset av The Travel Partnership Corp., en amerikansk bransjeorganisasjon. Gruppen ønsker å gjøre toppnivådomenet tilgjengelig for reisebyråer, flyselskaper, overnattingssteder, restauranter, turistbyråer og andre i reiselivsbransjen.

Til toppen