Forenklet Java-verktøy demonstreres på JavaOne

Project Rave som Sun vil kunngjøre på samlingen JavaOne, lover Java-utviklere pek-og-klikk-muligheter på linje med Microsofts.

Project Rave som Sun vil kunngjøre på samlingen JavaOne, lover Java-utviklere pek-og-klikk-muligheter på linje med Microsofts.

To av de fremste lederne i Sun, Rich Green som er ansvarlig for uviklingsplattformer og programvaresjef Jonathan Schwartz, tok seg tid i går til å forhåndsvise Project Rave for et utvalg amerikanske nettmedier. Green vil demonstrere Rave under et foredrag på JavaOne i morgen.

Rave tar sikte på å gi Java-utviklere et verktøy for rask utvikling av enkle databasedrevne nettsider, med innslag av web-tjenester. Det skal ha pek-og-klikk-egenskaper tilsvarende dem man har i Microsoft Visual Studio.Net, en sammenlikning Schwartz selv gikk god for overfor Cnet. Applikasjonene vil kunne kjøres på en hvilken som helst J2EE-kompatibel (Java 2 Enterprise Edition) applikasjonstjener, som WebLogic fra BEA eller WebSphere fra IBM. Siden vil Rave utvides til også å kunne brukes til å lage Java-applikasjoner på klientsiden, både PC-er og mobile apparater.

En beta-utgave av Rave vil være klar over sommeren. Etter tilbakemeldinger fra betabrukerne, vil en første kommersiell utgave komme i salg antakelig i løpet av første halvår 2004.

Green sa til CRN at 60 til 80 prosent av utviklere i bedrifter bygger webapplikasjoner som arbeider mot relasjonsdatabaser. Pek-og-klikk-egenskapene i Rave vil gjøre det mulig å trekke inn både databaser og webtjenester i hensiktsmessige webapplikasjoner, praktisk talt uten å skrive egen kode.

Til toppen