Forenklet oppringning ga dobling for Telia

Telia Norge dobler trafikken i privatmarkedet etter innføringen av fast forvalg. det viser de foreløpige trafikktallene fra selskapet.

Telia Norge dobler trafikken i privatmarkedet etter innføringen av fast forvalg. det viser de foreløpige trafikktallene fra selskapet.

- Vår totale telefontrafikk er doblet siden vi i mai - juni innførte såkalt fast forvalg, slik at kundene slipper å slå prefikset 1516, sier direktør for privatmarkedet i Telia Norge, Nils Katla.

Doblingen av trafikken gir betydelig økning av inntektene og tilsvarende bedring av lønnsomheten for Telia Norge. Fast forvalg-kunder ringer nå endog 2-3 ganger mer enn i starten.

- Dessverre er det fortsatt ca 10.000 av de om lag 60.000 Telia-kundene som har bestilt fast forvalg, som ikke har fått tilgang til ordningen på grunn av feil og forsinkelser hos Telenor, sier Nils Katla.

Han er likevel meget fornøyd om dagen etter at trafikkveksten har gått opp for selskapet.

Trafikkøkningen skjer også på bedriftssiden men ikke like sterkt.

Telia Norge har i dag om lag 160.000 private telefoni-kunder, hvorav 60.000 har valgt fast forvalg, og 50.000 private Internettbrukere. På bedriftssiden betjener selskapet ca. 20.000 kunder over hele landet.

Til toppen