Forenklet prosedyre for tekno-eksport

USAs eksportkontroll skal gjelde færre produkter, og søknadene skal gå kjappere.

Forenklet prosedyre for tekno-eksport

USAs eksportkontroll skal gjelde færre produkter, og søknadene skal gå kjappere.

Noe av det som plager amerikanske myndigheter mest, er muligheten for at deres avanserte våpenteknologi brukes mot dem. Under den kalde krigen hendte det at dagligdagse gjenstander som Intels nyeste PC-prosessorer kom på forbudslisten. Kontrollen er blitt langt mykere de siste årene, og ifølge en kunngjøring fra USAs utenriksdepartement, skal den nå effektiviseres ytterligere: President Issues Export Controls Directive to Reform U.S. Defense Trade Policies and Practices. De nye retningslinjene skal gjennomgås på et eget todagers forum i Newport Beach i California, 17. og 18. mars: Export Control Forum.

I direktivet som USAs utenriksdepartement har publisert, heter det at saksbehandlerne vil få større ressurser til rådighet. Det innebærer ikke bare økte bevilgninger, men også bedre støtte fra amerikansk etterretning.

Videre skal det elektroniske saksbehandlingssystemet oppgraderes til å omfatte alle typer forsvarsrelaterte eksportlisenser, og alle instanser som er med på saksbehandlingen.

Disse tiltakene skal bidra til at man realistisk skal kunne håndheve en regel om at alle søknader skal avgjøres innen 60 dager, men mindre det er helt eksepsjonelle, for eksempel fordi de krever at kongressen varsles. Det pågår allerede en effektivisering av behandlingsprosessen, og tallet på søknader under behandling skal være redusert med 50 prosent siden april i fjor.

Det er selvfølgelig fortsatt et overordnet hensyn at avanserte systemer ikke skal kunne falle i hendene på uautoriserte mottakere.

Visse grunnleggende trekk skal ikke endres. Det skal fortsatt være en arbeidsdeling mellom utenriksdepartementet og handelsdepartementet: Utenriksdepartementet tar seg søknadene som gjelder rent militært utstyr, mens handelsdepartementet må behandle søknader om å eksportere utstyr som kan anvendes både sivilt og militært.

I 2006 kom det 65 000 søknader til utenriksdepartementet og 35 000 til handelsdepartementet. Siden 2003 har søknadsmengden økte med ti prosent i året. En talsperson for utenriksdepartementet sa til AFP at de venter minst 80 000 søknader i 2008.

Ifølge uttalelser fra John Engler, leder for National Association of Manufacturers, til AP, vil det nye systemet for eksportkontroll gi to vesentlige fordeler.

Den første er at et stort antall produkter som det i dag kreves eksportlisens for, vil med det nye systemet kunne eksporteres fritt. Den andre er at han ser for seg at amerikanske leverandører ikke lenger vil utkonkurreres fordi saksbehandlingen i eksportkontrollen ødelegger for leveringstiden, samtidig som den skaper usikkerhet rundt hvorvidt leveransen faktisk vil finne sted.

Den skarpe leser vil bemerke et visst avvik mellom synet til utenriksdepartementet som ser for seg at 80 000 søknader vil behandles raskere, og bransjeorganisasjoner som ser for seg at de vil kunne nøye seg med langt færre søknader. Tiden vil vise hvem som har rett.

Til toppen