Foreslår 10 milliarder til forskning

Regjeringen foreslår etablering av en tilskuddsordning for bedrifters kjøp av forskning fra universiteter og høgskole. Dette er blant tiltakene som regjeringen foreslår innenfor en forskningsramme på 10,4 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår etablering av en tilskuddsordning for bedrifters kjøp av forskning fra universiteter og høgskole. Dette er blant tiltakene som regjeringen foreslår innenfor en forskningsramme på 10,4 milliarder kroner.

Tilskuddet til innkjøpsordningen er blant forslagene i Hervig-utvalgets rapport om forskning, der en foreslår at det opprettes et tilskudd for kjøp av forskning fra universiteter og høgskoler. Regjeringen foreslår å bruke 200 millioner kroner til dette formålet.

Regjeringen foreslår dessuten at en fjerdedel av bedriftenes forskning skal finansieres av staten. Det foreslås også bevilget tre milliarder kroner mer til Fondet for forskning og nyskapning neste år. Om to år vil avkastningen fra fondet være 410 millioner kroner.

Norges forskningsråd får økte bevilgninger med 638 millioner kroner.

Blant tiltakene innenfor utdanningssektoren er, 100 nye doktorgradsstipend, 40 nye postdoktorstillinger, 20 nye professorat øremerket kvinner, 627 nye studieplasser der helsefag og IKT er prioritert, mens 280 studieplasser i ulike ingeniørfag foreslås nedlagt. Blant de nye studieplassene er Høgskolen i Gjøvik som kan etablere et toårig sivilingeniørstudium i elektronisk publisering og multimediateknikk.

En pakke på 520 millioner kroner fra Kirke, forsknings og utdanningadepartementet skal gå til kompetanseutvikling for lærerne, forsøk med bredbånd og nettverk samt utvikling av elektroniske læremidler.

Samferdselsdepartementet foreslår blant annet 49,2 millioner kroner til ulik telekomforskning.

Til toppen