Foreslår å begrense Telenors TV-makt

I forbindelse med utlysningen av konsesjonen for det digitale bakkenettet anbefaler Post- og teletilsynet og direktør Willy Jensen, at det vurderes begrensninger for aktører med sterk markedsmakt, som for eksempel Telenor.

Som et svar på den sterke posisjonen Telenor ASA har innenfor ulike telenett, kan myndighetene etablere ordninger som reduserer et dominerende selskap sin anledning, både til å delta i utbyggingen av og drifte det nye digitale bakkenettet. Direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, bekrefter overfor digi.no at tilsynet vil be Kulturdepartementet om at en vurderer tiltak for å begrense dominerende aktørers anledning til å by på konsesjonen for det digitale bakkenettet.

- Det er ingen overraskelse om Post- og teletilsynet ut fra en konkurransemessig stilling hvor Telenor for eksempel eide 100 prosent av et bakkebasert digitalt nett skulle stille seg skeptisk, sa Jensen, under et medieseminar i regi av Senter for Medieøkonomi ved BI tirsdag.

Han gikk langt i å uttrykke skepsis overfor Telenors dominerende rolle innenfor ulike telenett. Det er faktisk bare innenfor det ennå ikke etablerte bakkebaserte digital-TV nettet at Telenor ennå ikke har en dominerende rolle. Det nye bakkebaserte nettet vil konkurrere, også i form av distribusjonskanal for andre teletjenester enn ren kringkasting, med både kabel-TV og satellitt, der Telenor er helt dominerende i det norske markedet i dag.

Jensen signaliserte at et nytt digitalt bakkebasert telenett også vil være et alternativ til flere bredbåndsteknologier. Bakkenettet vil ifølge tilsynssjefen være et bidrag til å prioritere ned utbyggingen av andre bredbåndsnett.

I forbindelse med utlysning av digitalt bakkenett skal Post- og teletilsynet og Statens Medieforvaltning sammen levere et forslag til utlysningstekst til Kulturdepartementet, en innstilling som trolig blir sendt fra tilsynet onsdag. Her signaliserer også Post- og teletilsynet ulike modeller for hvordan aktørene skal betale for bruken av frekvensene til bakkenettet, enten det er en avgift som spres over flere år, en avgift som er avhengig av framtidig profitt eller andre løsninger.


Både Erik Rynning fra TV Invest AS og administrerende direktør i UPC Nord-Europa, Lars Helgerud Andersen uttrykte skepsis til at Telenor skulle få kontrollen over en ny infrastruktur.

Rynning stilte spørsmål om Telenor og NRK hadde en skjult dagsorden i sitt arbeid med bakkebasert digital-TV, der målet var å vri en milliard eller to ekstra ut av staten, mens Helgerud Andersen bad om at konsesjonsutlysningen for det nye bakkenettet ble sendt ut på høring. Han fryktet at med Telenor som utbygger og driver av bakkenettet så ville en kunne få en slags første og annenrangs tildeling av kapasitet. Han uttrykte også motstand til at staten på noen måte skulle subsidiere nettutbyggingen.

Viseadministrerende direktør i Telenor Plus, Erik Nord, sa at i det bakkebaserte digitalnettet er det et svært vanskelig å regne lønnsomhet på, men erkjente at den som ble sittende med nettet ville få et slags monopol. Han mente at en måtte finnes en løsning med et regulatorisk regime for bakkenettet.

Willy Jensen benyttet også anledningen til å foreslå en dato for innføringen av digital-TV i Norge. Alle frekvenstillatelser som er gitt så langt går nemlig ut i november 2006.

Til toppen