Foreslår å dele Telenor i to selskaper

Foreslår å dele Telenor i to selskaper

Dersom ikke Telenor klarer å tilby bredbånd til alle, må staten gripe inn, mener Per Olaf Lundteigen.

Post- og teletilsynet (PT) har hittil i år fått nærmere 200 klager fra Telenor-abonnenenter. Mange hustander har ennå ikke fått bredbånd, og PT forklarer det med at Telenor ikke har noen utbyggingsplikt av bredbånd.

Det er spesielt bygde-Norge og strøk med dårlig telekapasitet som ikke får bredbånd ettersom utbyggingskostnader blir for store.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier til Dagens Næringsliv at Telenor utnytter kynisk den monopolsituasjon selskapet har. Han mener at der det ikke er penger å hente ved å oppgradere eller bygge ut nettet, lar Telenor heller være.

Telenor har lovet å tilby ADSL til 95 prosent av befolkningen.

For å bedre utbyggingen og gi alle et tilbud, gjenopptar Lundteigen en gammel debatt fra da Telenor ble børsnotert. Lundteigen foreslår å dele Telenor slik at alt som har med fysisk infrastruktur legges inn i et eget statlig foretak.

Til toppen