Foreslår fristed for API-er

«API Commons» inspirert av «Creative Commons».

Foreslår fristed for API-er
Ifølge gründerne tilfredsstiller API Commons de tre grunnleggende kriteriene for vellykket delingsøkonomi: skala, tilgang og tillit. Bilde:

To entusiaster innen programmeringsgrensesnitt, henholdsvis selskapet 3Scale og nettstedet API Evangelist har gått sammen om et initiativ kalt API Commons. Initiativet ble kunngjort på konferansen Defrag 2013 denne uken.

Programmeringsgrensesnitt (API, application programming interface) spiller en stor rolle i utviklingen og utvekslingen av tjenester på web. Hensikten med et API er å spesifisere samspill mellom programvarekomponenter. Tjenester som vil åpne seg for nye bruksmuligheter, må tilby API-er.

I begrunnelsen for initiativet API Commons heter det at den kraftige veksten i antall tilgjengelige API-er fremmer fornyelse og verdiskapning. Det er bra, samtidig som det legger et grunnlag for en ny kilde til raskt økende kostnader: muligheten for hundretusener eller millioner av unike API-er med minimale forskjeller seg imellom.

Tanken er å få på plass en ordning som avverger en kraftig økning i tilnærmet identiske API-er, der funksjonaliteten er lik men der små forskjeller tvinger utviklere til å forholde seg til hver og en av dem.

API Commons tror dette kan løses ved å opprette et fristed for API-er, etter modell av «Creative Commons» for fotografi og annen skapende virksomhet. Er man i gang med å finne opp noe man mistenker å være et hjul, kan man ty til API Commons i håp om at et tilsvarende hjul allerede finnes der.

Det fordrer at API-utviklere legger ut sine API-er på et fristed – en allmenning – og erklærer at alle fritt kan gjenbruke hele eller deler av grensesnittet. Over tid vil en API-allmenning omfatte en stor mengde gjenbrukbare ressurser, til alles glede og gevinst. Initiativtakerne tenker seg at dette også kan oppmuntre til større grad av deling av klient- eller serverkode som benytter seg av API-ene.

I tillegg til å spare utviklingsressurser, vil API Commons også trekke API-er ut av den juridiske gråsonen de befinner seg i i dag. Det vises til Oracles søksmål mot Google i fjor, der Oracle krevde at Google betalte lisens for å bruke Java-API-er. Søksmålet endte i mai i fjor med et knusende nederlag for Oracle. I oktober bestemte både Oracle og Google seg for å anke. Følgen av dette er at ingen i USA vet om det er opphavsrett på API-er eller ikke, og det er heller ikke gitt at en endelig dom i Oracle vs Google vil danne presedens.

I et intervju med Programmable Web sier API Commons-gründerne Steve Willmott og Kin Lane at de hadde begynt å tenke gjennom problemstillinger rundt gjenbruk av API-er for et års tid siden, da de forestilte seg de uoverstigelige problemene som framtidens hundretusener av API-er vil medføre.

– Utviklere må skrive fem kodebibliotek for hvert API de jobber mot. Det kommer aldri til å skalere, sier Willmott.

Willmott legger til at tilgang til garantert frie ressurser vil bidra til å anskueliggjøre hva som er hensiktsmessig API-design. Samtidig vil delt kildekode på tvers av felles API-er gjøre det enklere for utviklere å ta API-er i bruk.

I intervjuet klargjør han også hvordan API Commons bygger på delingsøkonomiens tre nøkkeldifferensiatorer skala, tilgang og tillit. Willmott antar at det i første omgang vil være rundt offentlige tjenester at API Commons slår an.

Les mer om: