Foreslår høyere frigrense for netthandel

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre netthandel langt billigere, men Høyre vil holde på dagens tollregler.

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre netthandel langt billigere, men Høyre vil holde på dagens tollregler.

Handel under 200 kroner er gratis både for fortolling og ekspedisjonsgebyr, med unntak av bøker som er fri for gebyrer uansett pris. Handler du over 200 kroner må du betale 150 kroner i ekspedisjonsgebyr til Posten.

Den rigide loven har eksistert siden 1975, men etter press og klager fra kunder, har Posten nå tatt initiativ til å redusere ekspedisjonsgebyret fra 150 til 70 kroner for varer mellom 200 og 1000 kroner.

    Les også:

Nå ønsker flere av de politiske partiene også å øke tollgrensen på privatimport av varer over dagens grense som er på 200 kroner.

Butikksiden.no har spurt de største partiene på Stortinget om deres synspunkter. Fremskrittpartiet har lenge villet øket denne grensen og nå har Arbeiderpartiet også lagt fram forslag til økning.

Høyre ønsker å opprettholde grensen på 200 kroner, mens Frp foreslår 600 kroner. Arbeiderpartiet er villig til å gi mest til netthandleren med hele 1.000 kroner.

- Vi har bedt Finansdepartementet om å utrede saken som på dette grunnlag må komme med et forslag til heving av beløpsgrensen, sier Ståle Urbye fra Fremskrittspartiet.

Høyre ønsker å beholde grensen og synes selv det er en fornuftig grense. De er også veldig fornøyde med å ha fått igjennom tolling av varer på nett og en økning av gave grensen.

- En økning av fribeløpet som i dag er på 200 kroner ved import vil ikke bidra til økt økonomisk vekst og er derfor ikke prioritert blant de skatter og avgifter vi tar sikte på å redusere i denne omgang, sier Christian Wanberg fra Høyre.

Arbeiderpartiet er uenig med Høyre og har allerede foreslått en alternativ løsning. Løsningen innebærer en økning fra 200 kroner til hele 1.000,- kroner. Forslaget har en prislapp på om lag 15 millioner kroner.

- Arbeiderpartiet vil ha en slutt på dette og foreslår at grensen for tollfrihet ved privatimport skal økes fra 200 til 1.000 kroner, sier Oddbjørg Starrfelt.

Til toppen