Foreslår "Kopinor-avgift" på PC-er

Tysklands patentmyndigheter ber PC-leverandører betale 12 euro i opphavsrettskompensasjon for hver PC de selger.

Ifølge Wall Street Journal vil store PC-leverandører som Fujitsu Siemens avvise henstillingen. Det innebærer at saken må avgjøres i retten hvis patentmyndighetene holder på sitt.

Begrunnelsen for avgiften er at PC-ene vil brukes til å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale, og at innehaverne av opphavsretten har krav på kompensasjon. Dette er et resonnement tilsvarende det Kopinor står for i Norge.

Utspillet fra patentmyndighetene er det siste i en årelang diskusjon mellom PC-leverandørene i Tyskland og representanter for innehaverne av opphavsrett. I tillegg til PC-er, ønsker opphavsrettinnehaverne avgister på skrivere, skannere og andre kopierende innretninger.

En avgift på 12 euro per PC vil innebære en årlig inntekt på 70 millioner euro i Tyskland. PC-leverandørene hevder det vil være umulig å øke prisen per PC med et tilsvarende beløp, og at det følgelig vil bli bortimot umulig å gjøre PC-produksjon og -salg til en lønnsom forretning.

Til toppen