Foreslår makspris på sms

SMS-tjenester har eksplodert de siste åra. Blant annet er sms særlig utbredt i chatteprogrammer på NRK, TV2 og TVNorge. I tillegg leverer andre innholdsleverandører en rekke andre tjenester rettet mot barn og unge. Nå ser Kultur og Kirkedepartementet på muligheter for å begrense det kommersielle presset slike tjenester har på barn og unge i dag, skriver dagbladet.no

Statens medieforvaltning (SMF) skriver i et notat til Kultur og kirkedepartementet at maksimalpriser på sms er den beste måten å begrense et slikt press på ungdommer.

SMF deler sms i kringkastingen inn i to hovedbolker. Den ene delen er salg av ringelyder og liknende som faller inn under lovgivingen for reklame. Disse er da ulovlige under lovverket for kringkastingen. De andre tjenestene er de som bidrar til interaktiv TV.

«De ulike sms-tjenestene har blitt meget populære i Norge, særlig blant eldre barn og unge, og det er på det rene at denne typen tjenester utgjør en stor del av det kommersielle presset barn og unge utsettes for i dag», skriver SMF.

- Vi har levert et innspill til Kultur og Kirkedepartmentet der vi anbefaler en mulig løsning. Nå er det opp til dem å ta det videre, sier avdelingsdirektør Lars Winsvold ved Kringkastingsavdelingen i Statens medieforvaltning til dagbladet.no.

Kultur og kirkedepartementet behandler nå saken og vil gi en vurdering til politikerne, antagelig i løpet av første halvdel av februar.

Barneombudet ba tidligere i år SMF om å vurdere sms-tjenester på TV i forholdet til lovverket. De er godt fornøyd med forslaget om et makspriser og vil nå avvente saken og eventuelt følge opp overfor departementet.

- Vi mener også at maksimalpris-system er en god løsning. Det vi ønsker er barn og unge skal kunne delta i slike programmmer uten at de bruker opp hele kontantkortet på en kveld, sier nestleder Knut Haanes i Barneombudet til Dagbladet.no.

Til toppen