Foreslår norsk "Digital-departement"

Danmark er bedre enn Norge på bruk av IKT. Dette skyldes statens rolle, mener konsulent Glenn Murray.

Danmark er bedre enn Norge på bruk av IKT. Dette skyldes statens rolle, mener konsulent Glenn Murray.

På tre år har Norge blitt nedgradert fra første plass til syvende plass i rangering av offentlige internett-tjenester i Europa. Dette kommer fram i den årlige undersøkelsen fra EU-kommisjonen. (Se tidligere sak i boksen til høyre)

I tillegg plasserer Accenture i sin rapport eGovernment Leadership: Enganging the Customer, Danmark på fjerde plass i verdenssammenheng. På plassene foran finner vi Canada, Singapore og USA. Norge er i den samme rapporten på 16. plass.

- Dette forundrer oss ikke. Alt for mye er fragmentert i Norge, og vi har for dårlig gjenbruk og standardisering av verktøy. Danmark derimot har en enhetlig politisk ledelse i sine digitale planer, sier partner Glenn Murray i konsulentselskapet Plogen til digi.no.

Sammen med tre andre partnere, har Murray etablert konsulentselskapet Plogen som er tverrfaglig og rettet seg mot teknologi, marked og prosesser. Selskapet har spesielt jobbet mot lokalforvaltningen, bank finans og Staten. Murray har tidligere vært mellomleder i blant annet Getronics.

Plogen har utarbeidet prosjektrapporten: ”Skal vi ta en dansk en”, som framholder at Danmark har vært tydelig og sterk på standardisering av IKT i forvaltningen.

- Vi må opp på regjeringsnivå og få et departement som får ansvar for digitalisering av offentlig forvaltning i Norge. I Danmark er det opprettet et eget Ministerie for vitenskap, teknologi og utvikling, forteller Murray.

Han tror at Danmark med bare 211 kommuner og et land med størrelse som Norges Finnmark, har blitt tvunget til å tenke riktig. Norge på sin side har vært for tungrodde, noe også nå undersøkelsene underbygger. E-tjenestene i Norge har vært usynlig fragmentert mellom Arbeids og administrasjonsdepartementet og Kommunal og regionsdepartementet som igjen er overordnet kommuner. Dette gir et ledelsesvakuum i Norge.

- Når vi snakker om tjenester på Internett, skjer ting sakte i en rasende fart, illusterer Murray.

Norge har ikke klart å følge med og overlatt mye tilfeldig til markedet. Microsoft publiserte i fjor XML grensesnitt til sine Office produkter. Det skjedde på et nettsted og en databaseløsning fra det danske ministeriet for vitenskap, teknologi og utvikling. Norge var aldri et alternativ, som verken har arena eller verktøystøtte for offentlig standardisering.

Murray etterlyser en politisk rolle og mer styring. Norge har vært for ulne og lite tydelig i forhold til lille Danmark på den andre siden av Skagerrak. Dette kan være en vesentlig grunn til at Norge har gått fra topp til bunn på offentlige e-tjenester. Danmark på sin side har en forvaltning som sikrer at lokale prosjekter kan settes inn i en nasjonal ramme.

Selv om eNorge 2005 beskriver samfunnsmessige mål med planen, så uteblir resultatene ettersom planen ikke stiller konkrete, tidfestede krav til forvaltningen. Murray peker på Danmarks eDag sist september som stilte absolutte krav til digitalisering av forvaltningsintern kommunikasjon.

- Dette sendte Danmark opp i elitedivisjonen. Nå planlegges eDag 2. Men hvor er Norge? spør Glenn Murray.

Her kan du lese en lengre rapport fra Plogen om statlig bruk og satsning på IKT.
Skal vi ta en dansk en?

Til toppen