BEDRIFTSTEKNOLOGI

Foreslår ny offentlig IT-strategi

Under usikre forhold må man forberede seg på flere scenarioer, mener Andrea Di Maio.

I usikre politiske tider må IT-avdelinger innen offentlig virksomhet legge opp strategi ut fra flere alternative scenarioer for de nærmeste årene, forklarer Gartner-analytiker Andrea Di Maio.
I usikre politiske tider må IT-avdelinger innen offentlig virksomhet legge opp strategi ut fra flere alternative scenarioer for de nærmeste årene, forklarer Gartner-analytiker Andrea Di Maio. Bilde: Gartner
8. nov. 2011 - 08:33

BARCELONA (digi.no): Erkjennelsen av vedvarende problemer i verdensøkonomien og hvilke følger de vil få for IT-bransjen, går som en rød tråd gjennom det som diskuteres på analyseselskapet Gartners pågående Symposium/ITxpo, som samler 4000 IT-folk – hvorav 1600 IT-sjefer – fra Europa, Midtøsten og Afrika.

Analytiker Andrea Di Maio prøver å se koplingen mellom økonomi og IT-strategi fra synsvinkelen til IT-ledere innen offentlig virksomhet. I Vest-Europa rammes disse jevnt over ganske hardt av krisene i økonomien: Midlene de har til disposisjon krymper med 4,8 prosent i år, og med ytterligere 1,7 prosent neste år. Først i 2015 kan de regne med bevilgninger på nivå med det de fikk i 2010.

Dessuten endrer randbetingelsene seg raskt, og at man må være langt mer åpen enn tidligere for at mye uforutsett kan skje.

– La oss ta et eksempel fra de siste dagene. For ett år siden var det utenkelig at EU-samarbeidet skulle stå i stampe. Nå vet vi at instanser som den europeiske sentralbanken planlegger blant annet ut fra scenarioer der noen forlater euroområdet eller til og med EU.

Mens Di Maio forteller dette, kommer meldinger fra Tyskland om at turselskapet Tui ber greske reiselivsaktører undertegne kontrakter der de binder seg til å godta at Tui kan velge å gjøre opp for seg i en annen valuta enn euro.

Poenget her er at både Tui og den europeiske sentralbanken legger opp strategi ut fra alternative scenarioer.

Di Maio mener IT-ledere innen offentlig forvaltning må velge en tilsvarende framgangsmåte. De kan ikke lenger planlegge med utgangspunkt i en fastlagt politisk agenda. De må heller forestille seg at politikken plutselig kan legges om, og være forberedt på å håndtere ulike scenarioer.

Di Maio beskriver den tradisjonelle modellen for IT-strategi i det offentlige slik: Man tar en politisk agenda, og oversetter den til IT-tiltak. Man legger opp et budsjett, beregner en tidsplan, finpusser et prosjekt og gjennomfører.

Dette går ikke lenger i en situasjon der den politiske agendaen er tilbøyelig til raske endringer.

– IT-ledere i offentlig forvaltning må følgelig legge planer som i mindre grad er utsatt for endringer i politikk, sier Di Maio.

Han peker på at dette allerede er i ferd med å skje.

– De strategiske temaene som går igjen innen IT i offentlig forvaltning, er i stor grad ukontroversielle. De er uavhengige av politiske prioriteringer. Det dreier seg om konsolidering av datasentraler, satsing på interoperabilitet og gjenbruk, bedre informasjon og analyseverktøy, smidige tilnærminger, bruk av mindre leverandører og så videre. Tidligere var IT i det offentlige dominert av noen få store og ærgjerrige prosjekter. Disse finnes fortsatt, men tilnærmingen er annerledes. Prosjektene håndteres slik at de er mindre utsatt for svikt og for politiske omprioriteringer.

Di Maio tror det kan bli stadig mer vanlig, også i tradisjonelt mer stabile land, at politiske agendaer endrer seg fundamentalt opptil flere ganger i løpet av samme valgperiode.

– Usikkerhet må møtes med smidighet. IT-strategi må legges opp ut fra modellen der flere alternative scenarier er mulige. Alternative framtider betyr at en gitt investering vil få forskjellige effekter. Løsningen her er å lage sikre veddemål. Hvis investeringen ventes å gi god gevinst i tre av fire alternative framtider, kan man gå videre med den. Hvis den bare er lønnsom i en av fire framtider, bør man heller satse på noe annet.

Her er Di Maio innom en annen rød tråd i de rådene Gartners analytikere gir på ITxpo: IT-folk må slutte å strebe etter det perfekte. De må vurdere strategi med utgangspunkt i kalkulert risiko. Ingen tiltak kan vurderes som hundre prosent sikre. Forvaltningen av ressursene må skje ut fra forholdet mellom risiko og mulig gevinst. Høy risiko kan gi en høy gevinst. Å prøve å unngå risiko gir ingen gevinst.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.