Domain Connect

Foreslår ny standard for DNS-konfigurering

En av verdens største tilbydere av domeneregistrering, amerikanske GoDaddy, foreslår en ny protokoll for konfigurering av domenenavn på internett.

Initiativet er døpt Domain Connect 2.0 og søker å forenkle prosessen med å sette opp DNS mot ulike tjenester eller ulike tjenesteleverandører.

Tanken er å foreta oppsett og endringer gjennom et knippe åpne programmeringsgrensesnitt. Disse kan domeneregistrar benytte for å foreta endringer eller oppsett av alle slags DNS-oppføringer.

Går det som selskapet ønsker kan slike prosesser bli enklere, både for sluttbruker eller kunde, samt for leverandørbransjen.

Maler

For de som velger å ta i bruk det foreslåtte systemet, vil oppsett og administrasjon bli håndtert av malverk, fremfor manuell og direkte endring av individuelle DNS-oppføringer, kan vi lese ut fra et utkast til spesifikasjonen (pdf).

Det er også opprettet et eget nettsted for Domain Connect. Og her er det lagt ut mer teknisk informasjon om hvordan løsningen kan tas i bruk.

GoDaddy ønsker at dette skal bli en bransjestandard hvem som helst kan ta i bruk. De har derfor sendt forslaget inn til vurdering som ny standard hos organet Internet Engineering Task Force (IETF).

Microsoft og CloudFlare er blant selskapene som støtter initiativet. Det samme gjør verdens tre største domeneregistrarer og flere tjenestetilbydere.

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)
Til toppen