Foreslår rettsmøter over videokonferanser

Fanger, tiltalte, vitner og sakkyndige kan nå møtes i retten via videokonferanser.

Fanger, tiltalte, vitner og sakkyndige kan nå møtes i retten via videokonferanser.

Justisdepartementet har foreslått et prøveprosjekt ved fem domstoler som nå er til høring, skriver Aftenposten.

Forslaget fremmer at varetektsinnsatte som skal framstilles for fengslingsforlengelse, møter i retten via videokonferanser. Politiet vil da slippe å transportere fangen fra fengselet til tinghuset.

Ofte ligger fengslene langt unna domstolene, og Justisdepartementet forventer at politiet kan spare ressurser hvis den siktede kan få fornyet fengsling via videokonferanser.

Departementet peker også på at videofengslinger kan redusere risikoen for flukt.

Også parter i sivile rettsaker, tiltalte i tilståelsessaker og vitner og sakkyndige i alle typer saker skal kunne møtes i retten via videokonferanseteknologi.

Til toppen