Foreslår særstøtte til IT-studenter

IT-studentene som er ferdig til sommeren søker nå etter jobb, men mange vil få nei. Harald Løvvik i Oracle foreslår en mulig løsning.

IT-studentene som er ferdig til sommeren søker nå etter jobb, men mange vil få nei. Harald Løvvik i Oracle foreslår en mulig løsning.

Bare fra NITH vil det komme ut 500 nyutdannede IT-folk. Men ifølge Aetat står det allerede nesten 2000 arbeidsledige folk med til dels lang erfaring foran dem i køen for å få jobb.

Rektor ved NITH, Bjørn Hanssen, forteller at det har tatt mye lengre tid for nyutdannede å få jobb de siste årene og at han dessverre tror det blir enda verre i år.

Under dotcom-årene hadde så å si alle sikret seg jobb allerede før de var ferdige med sine studier. Men i fjor hadde bare 63 prosent fått jobb tre måneder etter studieslutt. Man må dog ta med i beregningen at mye av dette er sommerferie i Norge.

- Hva som er normalt i denne bransjen er vanskelig å si, vi har vært gjennom noen år med ekstrem vekst og så noen år med like ekstrem nedgang, sier Hanssen til digi.no

NITH har derfor lagt inn en ekstra-innsats der de kan. I høst gikk skolen bredt ut i bransjen og til tross for dårlige tider skaffet alle sine studenter praksisplasser.

- Våre studenter arbeider et helt semester fulltid hos en arbeidsgiver. Fordi dette er gratis, er det svært populært og mange bedrifter benytter anledningen blant annet til å få gjort unna interne prosjekter som har vært utsatt lenge, forteller Hansen.

Hanssen mener at NITH-studentene som har en treårig Bachelor-grad som med hovedvekt på utvikling står sterkere enn mange med kortere kurs, men Hanssen frykter likevel at mange kommer til å bruke lang tid på å få jobb.

- Selv om mye tyder på at tilstanden har stabilisert seg, er det ingen tegn rask vekst i nær fremtid. Mange av studentene vil dessverre havne rett i arbeidsledighetskøen. Det hadde derfor vært bedre for både dem og samfunnet at man hadde gitt dem et særstipend/lån til å fortsette et ekstra år på skolen, foreslår Harald Løvvik, markedsdirektør i Oracle Norge.

Løvvik har lansert idéen overfor NITH.

- Vi har ikke gjort noen med denne idéen, men vi tenker fremdeles på det, sier Hanssen.

- Vi ser uansett en sterkt økende interesse blant våre studenter om å forlenge studiet med en toårig mastergrad, forteller han.

Hanssen legger til at en annen konsekvens av de dårligere tidene i bransjen er at andelen kvinner på IT-studiene har falt dramatisk fra en topp på 40 prosent til 17 prosent i dag.

Til toppen