Foreslår standard for drift av webtjenester

IBM og Computer Associates har gått sammen om et forslag til standard for drift av webtjenester.

IBM og Computer Associates har gått sammen om et forslag til standard for drift av webtjenester.

Et forslag til standard for drift av webtjenester er levert til standardiseringsorganet OASIS av IBM, Computer Associates og Talking Blocks i fellesskap. Ifølge Cnet vil den offisielle kunngjøringen om dette drøye til neste uke. Etter planen, skal OASIS kunngjøre denne standarden i januar 2004. Hewlett-Packard har allerede levert sitt utkast til standard for drift av tjenester basert på webtjenester ("web services").

Poenget med den nye standarden er at bruken av XML-baserte webtjenester til å integrere applikasjoner og forretningsprosesser stiller driftsprogramvare overfor nye utfordringer. Det trengs nye verktøy for å overvåke webtjenestene, sjekke at de fungerer etter hensikten, og eventuelt omfordele belastninger. Det må sikres at disse verktøyene følger en felles standard, slik at de passer inn i de øvrige standardene for webtjenester.

Det skal ikke være fare for at de to forslagene til standarder skaper uoverkommelige problemer for standardiseringsprosessen. Talking Blocks er i ferd med å overtas av Hewlett-Packard. Det forventes at eventuelle uoverensstemmelser vil overkommes, og at det kunngjøres én felles standard i januar.

Til toppen