Foretrekker nettkurs framfor brev

Januar markerte et tidsskille for den tidligere så store brevkurs-aktøren NKI.

Januar markerte et tidsskille for den tidligere så store brevkurs-aktøren NKI.

NKI har hatt stor suksess med fjernundervisning, men studentene har helt fram til nyåret foretrukket korrespondanse per brev.

Januar utgjorde derfor et viktig vendepunkt for NKI, som for første gang i historien hadde flere påmeldinger til nettkurs enn til brevkurset. Nettskolen er nettstedet der NKI Fjernundervisning tilbyr nettbasert utdanning.

- Dette markerer at nettkurs nå har blitt like viktig som brevkurs og at nettbasert utdanning endelig begynner å bli modent, sier professor i nettbasert læring, Morten Flate Paulsen til digi.no.

NKIs strategi de siste årene har vært å tilby de aller fleste kurs som både nettkurs og brevkurs. Andelen studenter som velger nett har økt jevnt og trutt, men utviklingen har gått saktere enn mange nettentusiaster spådde.

Flate Paulsen forteller at det på syv år har skjedd en tidobling i nettbasert kurs.

I 2004 fikk NKI til sammen 10.202 kurspåmeldingene til nettkurs som fordelte seg på 363 forskjellige kurs. De tilsvarende tallene for 2003 var 8.691 påmeldinger på 330 kurs. Det tilsvarer en økning på 17 prosent i kurspåmeldinger og 10 prosent i antall kurs.

NKI Fjernundervisning omsatte nettbasert utdanning for 49,2 millioner kroner i 2004. Det tilsvarer en økning på 14 prosent fra året før.

Til toppen