Forfølger Kværner-saken videre

I Oslo Byrett ble datavikaren, som var tiltalt for å ha stjålet sensitive dokumenter fra Kværner ASA, dømt til ti måneders fengsel. Dommen falt i oktober i år med Kværner-tiltalen som ett av punktene og inneholder fem måneders ubetinget fengelstraff. Nå ankes saken videre til Lagmannsretten.

I Oslo Byrett ble datavikaren, som var tiltalt for å ha stjålet sensitive dokumenter fra Kværner ASA, dømt til ti måneders fengsel. Dommen falt i oktober i år med Kværner-tiltalen som ett av punktene og inneholder fem måneders ubetinget fengelstraff. Nå ankes saken videre til Lagmannsretten.

Det er gått snart tre og et halvt år siden den 21-år gamle Manpower-vikaren ble knepet og siktet for tyveri fra det store norske industriselskapet Kværner. Først i høst kom saken opp i Oslo Byrett etter at Asker-mannen, som etter hvert er blitt 23 år, har måttet stå til rette for flere forhold.

Mannen skal etter tiltalen ha stjålet flere hundre tusen dokumenter med sensitiv informasjon fra Kværner. Han skal også ha prøvd å selge informasjonen til avisen Dagens Næringsliv for en anseelig sum.

Nå er den tiltalte dømt i en samledom til ti måneders fengsel, hvor av fem måneder er ubetinget.

Mannen har også måttet møte i retten for to angivelige bedragerier hvor han skal ha hatt mobilabonnement med falske navn. Han ble frifunnet for det ene forholdet, dømt for det andre i saken som inkluderte Telenor Mobil som motpart.

Ifølge Kværners informasjonssjef Marit Ytreeide har hendelsen, som skjedde i juni 1996, ført til at selskapet har skjerpet datasikkerheten betraktelig.

Hun opplyser til digi.no at dommen var i henhold til aktors påstand om straff av Asker-mannen.

Asker-mannens advokat, Preben Høst, mener på sin side at dommen kan ses på som en frifinnelse og viser til at på det ene punktet om datainnbrudd skal også påtalemyndigheten ha gått inn for frifinnelse.

- Hovedpunktene i tiltalen når det gjaldt Kværner-forholdet var grov økonomisk utroskap og datainnbrudd. På disse punktene ble det full frifinnelse. Tiltalte ble kun domfelt for det tredje forholdet om tyveri, det vil si frakting av et databånd fysisk ut av Kværner, sier Høst til digi.no.

Høst har utover dette ingen kommentarer i saken.

Saken har tatt lang tid. Blant annet har man villet bruke forholdet til å få en presedens på politiets mulighet til å beslaglegge e-post. Dermed ble det kjørt en rettssak først om e-post. Den var gjennom to instanser i rettssystemet med kjendisadvokat John Christian Elden som Asker-mannens representant,.

E-post-saken ble trukket av Økokrim før den gikk så langt som til Høyesterett. Den fikk dermed ikke prinsipiell betydning for om politiet selv kunne beslaglegge e-posten til en siktet eller måtte overlate dette til dommeren.
Tidligere artikler i digi.no om denne saken:
Det er heller ikke sikkert at neste runde, straffesaken om Kværner-vikaren, kommer til neste instans i rettssystemet.


Et kjæremålsutvalg foretar en siling og skal vurdere om anken i saken i det hele tatt skal tas opp i Lagmannsretten.

Til toppen