Forhandlerne valgte Global One

Global One kunne ikke sitte stille og se på at de mistet teletrafikken fra 15.000 RiksNett-kunder. Derfor gav de forhandlerne et bedre tilbud enn Telia og RiksNett. Forhandlerne beholder eiendomsretten til sine kunder, mens Global One skal levere internettjenestene under produktnavnet Nordi.

Global One kunne ikke sitte stille og se på at de mistet teletrafikken fra 15.000 RiksNett-kunder. Derfor gav de forhandlerne et bedre tilbud enn Telia og RiksNett. Forhandlerne beholder eiendomsretten til sine kunder, mens Global One skal levere internettjenestene under produktnavnet Nordi.

Den nye aktøren på internettmarkedet i Norge går fra 0 til 7000 kunder fra 31. mars til 1. april. Det er i første rekke forhandleravtaler som sikrer forhandlerne eiendomsretten til egne internettkundene som gjør at Global One foretrekkes fremfor den gamle samarbeidspartner RiksNett.

- Telia sitter reellt tilbake med mellom 1000 og 2000 nye kunder etter kjøpet av RiksNett, sier administrerende direktør i Global One Communications AS, Stein Erik Larsen til Digi:tele.

Han sier at Global One går inn i internettmarkedet for å konkurrere med de store: Telenor, EUnet og Telia. Selskapet vil investere tilstrekkelig for at kundene skal få en god aksess via Global One. Internasjonalt ligger investeringene på USD 200 millioner.

Om lag to tredeler av all internasjonal internett-trafikk går allerede gjennom Global Ones nettverk. Nå skal det norske nettet utvides for å gi plass til mer lokal aksess for norske kunder.

- Vi bygger nå et nett som skal ha en kapasitet til å ta unna 25.000 kunder, sier Larsen. Han legger ikke skjul på at Global One vanskelig kunne se at teletafikken som selskapet har levert til RiksNetts kunder fra starten i 1995, nå plutselig skulle overtas av Telia.

- Vi skal ha vår del av veksten av markedet på Internett, sier Larsen.

I løpet av våren regner selskapet med å ha mer enn 10.000 norske internett-abonnenter. Global One blir en riksdekkende nettleverandør, og har inngått kontrakter med forhandlere over hele landet.

Global One har lagt store ressurser ned i å utvikle et helt spesielt overvåkingssystem for sin nett-tjeneste. Systemet gir umiddelbart beskjed dersom en feil oppstår. I tillegg sier det fra dersom nye linjer må opprettes på grunn av for stor pågang. Selskapet vil holde antall brukere per modem på et lavt nivå.

Til toppen