Forhandlinger for å slippe Sklyarov fri

Forsvareren til Dmitry Sklyarov, den russiske programmereren som FBI vil ha dømt etter den kontroversielle loven DMCA, forhandler med myndighetene om en mulig frigivelse.

Dmitry Sklyarov ble arrestert og fengslet etter et foredrag på hackersamlingen Def Con i Las Vegas i juli, for mistanke om brudd på den amerikanske loven DMCA - Digital Millennium Copyright Act. Denne loven gjør det til en forbrytelse å bryte kopieringsbeskyttelse på åndsverk, selv i de tilfellene der det ikke er ulovlig å kopiere åndsverket. Sklyarov hadde framstilt et program for å bryte beskyttelsen på Adobes e-bøker, som det russiske selskapet ElcomSoft Ltd distribuerte fra sitt nettsted. Sklyarov er russisk statsborger, og var på et kortvarig besøk i USA da han ble arrestert. Det han anklages for i USA, er ikke ulovlig i Russland eller andre europeiske land.

Sklyarov er foreløpig siktet, men ikke tiltalt. Tiltale skulle eventuelt tas ut på et rettsmøte seinere i dag, torsdag. Hans advokat Joseph Burton - en tidligere offentlig anklager - sa onsdag kveld norsk tid til Reuters og Associated Press at det pågår forhandlinger med sikte på å løse saken før det tas ut tiltale. Han sier begge partene vil be dommeren utsette tiltalebeslutningen til 30. august.

Burton ønsker primært at tiltalen frafalles i sin helhet, men vil ikke utelukke en eller annen form for avtale - "plea bargain" - der Sklyarov gjør visse innrømmelser.

Sklyarovs sak har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, og personvern- og ytringsfrihetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) har gjort ham til fanebærer. I en erklæring på EFFs nettsted sier Sklyarov seg svært takknemlig for all støtten han har mottatt.

I forrige uke sa den nederlandske kryptografen Niels Ferguson at han har avdekket et alvorlig hull i Intel Corporations system for kopibeskyttelse av digital video, kjent som HDCP eller High-bandwidth Digital Content Protection. Dersom han offentliggjør det han har oppdaget, for eksempel for å diskutere det med Intel eller forskerkollegaer, risikerer han å arresteres neste gang han drar til USA, noe han i embets medfør gjør ganske ofte. Ferguson betrakter derfor USAs håndtering av DMCA som en alvorlig trussel mot ytringsfriheten og mot teknologiske framskritt.

I en kommentar om DMCA og Sklyarov-saken skriver ukemagasinet Newsweek ganske treffende: "Bevismaterialet tyder på at kommersielle interesser har lykkes i å presse kongressen til å innstille ytringsfriheten og lovlig bruk [av programvare], mens anklagemyndighetene har advart oss at vi må passe oss for hva vi nedfeller i programkode, hva vi skriver og hva vi lenker til [på web]." Kommentaren munner ut i et en erkjennelse stadig flere amerikanere ser ut til å dele: Her er det gjort en feil.

Til toppen