Forhåndsvarsel om Windows-oppdateringer

Microsoft vil på et tidligere tidspunkt varsle om sikkerhetsoppdateringer til selskapets produkter.

Microsoft vil på et tidligere tidspunkt varsle om sikkerhetsoppdateringer til selskapets produkter.

Richard Kaplan, visepresident i Microsofts Security Business & Technology Unit, fortalte tirsdag, under RSA-konferansen som nå arrangeres i Barcelona, at selskapet vil utvide programmet for forhåndsutsendelse av sikkerhetsbulletiner til å gjelde alle kundene. Dette skriver The Inquirer.

Den andre tirsdagen i hver måned er Microsofts faste dag for å utgi nye sikkerhetsoppdateringer til blant annet Windows. Til tross for at tidspunktet er fast, kommer oppdateringene i mange tilfeller litt for brått på mange IT-ansvarlige. Ved å varsle om oppdateringene på et noe tidligere tidspunkt, håper Microsoft på å kunne gi brukerne bedre tid til å forberede seg på installasjonen.

Selskapet vil heretter publisere en oppsummering av planlagte sikkerhetsbulletiner tre arbeidsdager før bulletinene og eventuelle oppdateringer utgis. Dette skal gjøres på denne websiden.

Til toppen