Forkastet forslag om å selge drøyt 200 millioner IPv4-adresser

Kunne potensielt ha ført til lavere priser.

Forkastet forslag om å selge drøyt 200 millioner IPv4-adresser
Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, er verdens største eier av IPv4-adresser. Foto: Touch Of Light/Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Som digi.no tidligere har skrevet, er det betydelig mangel på ledige IPv4-adresser i store deler av verden. Samtidig er det én aktør som sitter på veldig mange slike adresseblokker, og som trolig bare bruker en brøkdel av dem – nemlig USAs forsvarsdepartement (DoD – Department of Defense, også kalt Pentagon).