Forlenget gransking av kjøpet av 3Com

USA er skeptisk til at kinesiske Huawei skal medeie en Pentagon-partner innen IT-sikkerhet.

Forlenget gransking av kjøpet av 3Com

USA er skeptisk til at kinesiske Huawei skal medeie en Pentagon-partner innen IT-sikkerhet.

Organet innen USAs forvaltning som godkjenner utenlandske investeringer i landet, Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius), skal i går uoffisielt ha bekreftet en melding i Financial Times om at de har gått til det uvanlige skrittet å forlenge sin granskning av oppkjøpet av nettverk- og IT-sikkerhetsleverandøren 3Com.

Dette kjøpet ble kjent i slutten av september 2007: Investeringsselskapet Bain Capital og den kinesiske nettverkleverandøren Huawei skulle sammen overta 3Com for 2,2 milliarder dollar. Bain skulle få 83,5 prosent av aksjene. Huawei skulle få en opsjon på å øke sin andel på 16,5 prosent med ytterligere 5 prosent av 3Com.

Oppkjøpet utløste betydelig politisk skepsis. 3Coms avdeling TippingPoint leverer IT-sikkerhetsutstyr til Pentagon, og følgelig bidratt til å spore opp hackere som på vegne av den kinesiske regjeringen skal ha begått datainnbrudd i USAs forsvarsdepartement i juni 2007.

    Les også:

Man forestilte seg blant annet at Huawei ville kunne utnytte datterselskapets leveranser til å gjøre det vanskelig eller umulig å spore opp hackere eller hindre datainnbrudd.

I oktober kom denne skepsisen til uttrykk gjennom et lovforslag: Hensikten er å stanse oppkjøpet under henvisning til at det truer USAs nasjonale sikkerhet. Forslaget støttes av Thaddeus McCotter, formann i det republikanske partiets politiske komité i representantenes hus.

Bain gikk derfor «frivillig» med på å la oppkjøpet granskes av Cfius.

Slike granskninger varer normalt i 30 dager, og det skal være ytterst sjeldent at de forlenges. Forlengelsen er på 45 dager.

Granskingen skal gi Cfius mer tid på å bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til kjøpet. En løsning kan være at Bain får gjennomføre oppkjøpet, under forutsetning av at TippingPoint skilles ut som eget selskap der Huawei ikke er medeier.

Bain bekrefter overfor Infoworld at de vil fortsette sine «konstruktive samtaler» med Cfius. De tror Cfius vil konkludere med at avtalen ikke medfører noen trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, blant annet fordi Huaweis eierandel gir dem begrenset innflytelse over driften av 3Com.

3Com og Huawei har vært nære partnere i mange år.

Mange produkter som 3Com har solgt i vesten, har vært framstilt av Huawei og solgt videre på OEM-basis. De to hadde en periode et felles selskap, og samarbeidet om å forsvare Huawei mot anklager fra Cisco i 2003 om at Huawei overtrådte Ciscos patenter. Denne saken ble løst gjennom et forlik.

Til toppen