Forlenget støtte til Microsofts Java

Sun og Microsoft er enige om at Microsoft skal forlenge supportperioden for Microsoft Java.

Sun og Microsoft er enige om at Microsoft skal forlenge supportperioden for Microsoft Java.

Etter forliket inngått for to år siden, skulle Microsoft faset ut enhver supportordning for sin Java virtuelle maskin innen årsskiftet 2003–2004. Etter nye samtaler mellom partene, er det oppnådd enighet om at supportperioden skal forlenges til ut september 2004.

Motivet for forlengelsen er å gi brukere bedre tid til å oppdatere programvare basert på den foreldede versjonen av Java som inngår i Microsofts virtuelle maskin. Microsoft Java inkluderes ikke lenger i selskapets nye produkter, og er i ferd med å fases ut av nåværende produkter.

Avtalen endrer ikke på det store søksmålet Sun har anlagt mot Microsoft, der det kreves en milliard dollar i erstatning for de konkurransevridende tiltakene Microsoft skal ha brukt mot Java.

Til toppen