Forlik i milliardkrav mot Telenor

Telenor International har inngått forlik med det kypriotiske selskapet S&A Telecom Cyprus Ltd. i en sak der Telenor var avkrevd en erstatning på nærmere én milliard kroner. Forliket koster Telenor tilnærmet ingenting.

Telenor International har inngått forlik med det kypriotiske selskapet S&A Telecom Cyprus Ltd. i en sak der Telenor var avkrevd en erstatning på nærmere én milliard kroner. Forliket koster Telenor tilnærmet ingenting.

Detaljene i forliket med det kypriotiske selskapet er ennå ikke klare, men regiondirektør i Telenor International, Bjørn J. Flakstad, sier til digi.no det nå har kommet til forlik mellom partene.

- Alt er løst, sier han.

Saken som fikk en fotnote i Telenors årsregnskap for 1997 har med andre ord funnet en løsning som ikke innebærer kostnader for Telenor i hele tatt, og langt unna kravet på 920 millioner kroner.

Det kypriotiske selskapet mente Telenor har brutt bestemmelser i aksjonæravtalen mellom de to selskapene, da Telenor kjøpte seg inn med 30 prosents andel i den greske mobiloperatøren Cosmote i fjor, der kypriotene mener de skulle overta en andel av Telenors aksjepost i den greske mobiloperatøren Cosmote. Mens Telenor mener denne andelen skal være på en tredel, mener S&A Telecom Cyprus Ltd. at selskapet har krav på halvparten.

Flakstad sier nå at det kypriotiske selskapet ikke overtar noen av aksjene Telenor eier i Cosmote, men at de vil kontrollere noen prosent av aksjene indirekte via et annet selskap, slik det foreløpig ser ut.

Noe av problemet lå i en gammel aksjonæravtale som ble avtalt før Cosmote ble etablert, som gav det kypriotiske selskapet innføytelse i Telenors virksomhet.

- Vi har diskutert oss fram til ulike modeller for en løsning på saken, sier Flakstad.

- S&A Telecom Cyprus Ltd. blir nå finansiell investor i selskapet.

Til toppen