Forlik løser all strid og frigjør Skype

Investoren som trodde han kunne kapre teknologien, tapte spillet mot gründerne.

Forlik løser all strid og frigjør Skype

Investoren som trodde han kunne kapre teknologien, tapte spillet mot gründerne.

Et forlik mellom Ebay og Skype-gründerne ble inngått seint fredag kveld norsk tid. Forliket innebærer at alle søksmål mellom Ebay og Skype-gründerne Niklas Zennström og Janus Friis, og mellom gründerne og det opprinnelige konsortiet som ble opprettet for å overta aksjeflertallet i Skype, er skrinlagt.

I stedet er det et nytt konsortium som overtar aksjeflertallet i Skype: Michelangelo («Mike») Volpi og Index Ventures er ute, mens gründerne selv er tilbake.

Etter forliket sitter Ebay igjen med 30 prosent av Skype, 1,9 milliarder dollar og et gjeldsbrev på 125 millioner dollar. Ebay kjøpte hele Skype fra gründerne Zennström og Friis i september 2005 for rundt 2,6 milliarder dollar i kontanter og aksjer.

Zennström og Friis tilkjennes 10 prosent av Skype, og betaler 83 millioner dollar (ifølge New York Times) for ytterligere 4 prosent, slik at de gjennom sitt selskap Joltid nå kontrollerer 14 prosent av aksjene i Skype. De er også sikret styrerepresentasjon i det nye selskapet bak Skype.

De resterende 56 prosent av Skype-aksjene går til investeringsselskapene Silver Lake og Andreessen Horowitz (der Netscape-gründer Marc Andreessen er partner) og til Canada Pension Plan Investment Board. Ifølge New York Times har Andreessen Horowitz betalt 50 millioner dollar: Det skulle tilsi en andel på rundt 2,4 prosent.

Den vesentlige forskjellen mellom forliket og avtalen som ble gjort med de samme investorene, pluss Index Ventures, i september (se artikkelen eBay-fri Skype kan vokse raskt), bortsett fra at Ebays minoritetsposisjon er redusert fra 35 prosent til 30, er at Index Ventures er ute, og erstattet av gründerne.

Utstøtingen av Index Ventures tolkes som en vesentlig seier for Skype-gründerne i spillet rundt rettighetene til den underliggende teknologien til tjenesten for telefoni over Internett, med 520 millioner registrerte brukere verden over.

I midten av april i år ble det i raskt rekkefølge meldt, først at gründerne ønsket å kjøpe tilbake Skype, så at Ebay var interessert i å skille ut Skype som eget børsnotert selskap.

Ut fra dette kunne man tro at gründerne ble trukket med da Ebay skulle skille ut Skype.

Grunnen til at det ikke gikk slik, skyldes et spill om rettighetene til den underliggende teknologien.

Da Zennström og Friis solgte Skype til Ebay i 2005, beholdt de rettighetene til teknologien i sitt eget selskap, Joltid. Ebay var ikke interessert i å betale ytterligere flere hundre millioner dollar for teknologien, og gikk med på en langsiktig lisensavtale, samtidig som gründerne forpliktet seg til ikke å bygge opp en konkurrerende tjeneste i sitt nye selskap Joost.

I våres fryktet Skype-gründerne at Ebay kunne komme til å selge Skype til krefter utenfor deres kontroll. I forkant av de offisielle meldingene i april, leverte de følgelig et søksmål til en britisk rett, der de påsto at Ebay brøt lisensavtalen fra 2005. Hensikten med søksmålet var å skremme eventuelle beilere, og styrke sin egen forhandlingsposisjon overfor Ebay.

Mike Volpi var fullt klar over striden mellom Skype-gründerne og Ebay da han organiserte konsortiet som i september avtalte med Ebay å kjøpe aksjeflertallet i Skype. Han kjente Skype- og Joost-teknologiene godt, ettersom han hadde en periode fungert som toppsjef (CEO) i Joost, og satt samtidig i selskapets styre. I juli var han blitt partner i Index Ventures.

Volpi fikk Ebay og de andre investeringsselskapene med på en avtale om å gjenopprette Skype som selvstendig selskap, uten gründerne, fordi han overbeviste dem om at han ville være i stand til å sikre rettighetene til den underliggende teknologien.

Zennström og Friis slo tilbake med to søksmål, denne gangen i USA, der de anklaget Ebay og konsortiemedlemmene for brudd på opphavsrett og for utilbørlig bruk av konfidensiell informasjon.

Forliket innebærer at samtlige tre søksmål, både det i Storbritannia og de to i USA, nå er trukket tilbake. Index Ventures og Mike Volpi er ute av spillet, og har tapt. Gründerne er igjen medeiere i Skype, samtidig som de nå endelig har måttet gå med på å overgi alle rettigheter til den underliggende teknologien til det nye selskapet bak Skype.

Utsiktene til Skype som selvstendig, Ebay-fri tjeneste, betraktes fortsatt som utmerket. Det antas at gründerne vil få gjennomslag for sine ideer om å utvide tjenesten til mobiltelefoner og til utviklingsland og nye vekstmarkeder.

    Les også:

Til toppen